Studiecirkel – Blåbrunt Sverige

Socialistisk Politik i Göteborg anordnar en digital studiecirkel utifrån Mats Wingborgs bok “Blåbrunt Sverige- Så påverkas du om högern vinner valet”.

Studiecirkeln genomförs varannan vecka vid nio tillfällen via mötesverktyget Zoom och använder sig av studiehandledning framtagen av tankesmedjan Katalys i samarbete med ABF. Alla deltagare kommer få boken betald under eller efter studiecirkelns slut. Start i januari månad.

Alla är välkomna att deltaga! Oavsett om du är medlem i SP eller ej och oavsett var du bor i landet. Begränsat antal deltagare.

Anmälan med personuppgifter (persnr, namn, fullständig adress, mailadress och mobilnummer) skickas till roger_hultgren@hotmail.com

Arr. Socialistisk Politik i Göteborg i samarbete med ABF