Folkkampanjen för Gemensam Välfärd besöker Wieselgrensplatsen

Under lördagen den 7:e september var ett antal medlemmar från SP/Göteborg med och hjälpte till under Folkkampanjen för Gemensam Välfärds torgmöte vid Wieselgrensplatsen på Hisingen. Det viktigaste syftet var att mobilisera så många människor som möjligt inför den stora kampanjdagen den 21:a september på Gustav Adolfs torg. Lars Henriksson höll appelltal och ett antal hundra flygblad delades ut. Dessutom sattes en hel del affischer upp i närområdet. Flera offentliga torgmöten arrangerade av F.G.V. kommer framöver hållas på Hisingen och Socialistiska Partiet uppmanar alla sina medlemmar att delta i dessa!