Chile -73

11 september, kl. 18.00 i Brunnsparken (Samling vid Johannastatyn, Lejontrappan)

40 år sedan militärkuppen
Vi minns Chile -73

Vi glömmer aldrig – Vi förlåter aldrig.
Tyst minut, tal, musik och tända ljus.
Vi kommer sjösätta ljus i kanalen för att minnas de försvunna.