Etikettarkiv: Kongress

Socialistisk kongressappell

”Internationalen är här”, lär landshövding Curry Treffenberg ha utropat, när han såg en röd fana vid den första stora organiserade arbetarstrejken i Sundsvall 1879. Det kanske var en överdriven ond farhåga från denne överklassrepresentant, men strejken förebådade det som komma skulle; arbetarrörelsens stora uppmarsch och organisering som politisk kraft kring förra sekelskiftet. Idag representerar det lilla Socialistiska Partiet i Sverige som går till kongress kommande helg en sådan förhoppningens röda fana. Rätt liten och ensam vajar den där, men som en påminnelse om att ute i världen kämpar en international, den fjärde, och att denna internationella revolutionära rörelse också har en representant i vårt land. En representant som är fattig på pengar, men rik på erfarenheterna från arbetarrörelsens globala kamp.

Internationalen är här! Och den står för det som arbetarrörelsen från början representerade, nämligen önskan och viljan till en grundläggande samhällsförändring, kapitalismens avlösning genom kollektivisering av produktionsmedlen och en gemensamt planerad ekonomi, dvs den demokratiska socialismens genomförande. Detta mål, som var så självklart i rörelsens barndom, har av dagens socialdemokrati förpassats till historiens skräphög. Socialdemokratin är idag en byråkratisk maskin, väl inlemmad i kapitalismen, oförmögen att ens försvara de reformer man själv genomdrev under trycket från 60- och 70-talens vänstervåg och vilda arbetarstrejker. Vänsterpartiet har fjärmat sig från sitt tidigare beroende av de stalinistiska östdiktaturerna, men har istället blivit ett försiktigt reformistiskt parti, som nämner socialismen vid högtidliga tillfällen, men som saknar ett revolutionärt perspektiv på framtiden. Partiet har gjort de små stegens perspektivlöshet till sin ledstjärna och låtit det parlamentariska arbetet i kommunala nämnder och regeringssamverkan med socialdemokratin på riksplanet bli riktmärken för partiets verksamhet.

Både nationellt och globalt går vi mot hårdare tider med en krisande kapitalism och ökat behov av arbetarkamp och socialistisk organisering. Till helgen samlas Socialistiska Partiet till sin 24:e kongress. Debatterna kommer att handla om ett krisprogram för arbetarrörelsen och uppgifterna i det socialistiska organisationsbygget. Nu är hög tid att ansluta sig till det uppbygget. Socialistiska Partiet och världsorganisationen Fjärde Internationalen behöver ditt stöd för att bygga ett vänsteralternativ som säger klart nej till kapitalism och öppet förklarar socialismen som sitt direkta mål. Kom med i Socialistiska Partiet – för ett revolutionärt och demokratiskt socialistiskt alternativ!

Stöd kongressinsamlingen! PG 39 69 1 – 1