1 maj: Slå tillbaka högern!

1 maj med Socialistisk Politik och veckotidningen Internationalen:

Slå tillbaka högern!

För 47:e gången anordnar SP ett 1 maj-möte i Göteborg. Kl.12:00 är det tal från ett flertal organisationer på Järntorget.

Talare är Christina Hultberg (Chile-aktivist), Lars Henriksson (SP), Daniel Hedqvist (Rädda Viktoriahuset) och en representant från Allt åt alla.

Kl.14:00 har vi en egen banderoll (Ekosocialism & solidaritet) i Vänsterpartiets demonstration från Andra Långgatan.

Skänk gärna ett ekonomiskt bidrag till vårt arrangemang via pg 721901-7 eller Swish 123 2783 272

Kannibalernas maskerad – Kan vi tygla rovdriften på människor och planeten?

Öppet möte:

Humanekologen Alf Hornborg förklarar de bärande tankarna i sin bok ”Kannibalernas maskerad – Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen” i ett samtal med Patrik Vulkan och Åsa Hjalmers.

Med ett antropologiskt perspektiv på hela resurs- och omställningsproblematiken visar Hornborg hur pengar och teknik i själva verket fungerar som raffinerade metoder för att tillägna sig andra människors tid och naturresurser.

Kan vi föreställa oss en ekonomi som tar hänsyn till människor och miljö bortom vår horisont? Kan vi genomskåda vår tids magi?

Panelsamtal, frågor, diskussion

Arr. Tidskriften Röda rummet och Clarté

Läs Patrik och Åsas artikel om Kannibalernas maskerad i Röda rummet här:

http://www.rodarummet.org/web/2022/04/15/teknikens-magi-och-pengarnas-dolda-spel/?fbclid=IwAR3B68tQysD6BcH0IrvABaXf400IQSqpWDPHbv0y

18 april kl.19.00 i Viktoriasalen på Viktoriahuset

Arr. Tidskriften Röda rummet och Clarté

Medlemsmöte 230321

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte tisdagen den 21 mars kl.18:30. På dagordningen står bland annat Göteborgs och Region Västs budget, rapporter från Vänsterpartiets distriktsårskonferens, 1 maj och övrig kommande verksamhet. Välkomna!

Internationella kvinnodagen i folkbildningens tecken

Uppmärksamma Internationella kvinnodagen i folkbildningens tecken tillsammans med Kulturföreningen Lyktan och ABF Göteborg. Sedan 1911 har Internationella kvinnodagen firats, och i Sverige sedan 1912, för att uppmärksamma kvinnors situation och villkor samt ojämställdhet. I Kortedala är det nu tredje året som dagen uppmärksammas i just folkbildningens tecken.

Välkommen till en spännande och intressant kväll!

Var: Forum, Kortedala torg.
När Onsdagen den 8 mars 2023, kl. 18:00 – 21:00
.

Program

18:00 – Inledningsanförande

18:20 – Hemmafruar och tonårstjejer – i Kortedala under 50-/60-talet
Fördrag med Kerstin Gunnermark

Numera är det många som intresserar sig för föremål, möbler, klädstil som var populära under 1950-/1960-talet. Men hur var det att leva i den nya stadsdelen då som ung hemmafru eller tonårstjej? Etnolog Kerstin Gunnemark berättar om två kvinnogenerationers levnadsvillkor utifrån deras egna minnen och reflektioner.

Kerstin Gunnemark, professor i etnologi har forskat om vardagslivet i mitten av 1900-talet och särskilt uppmärksammat kvinnors erfarenheter.

Kort paus.

19:15 Folkbildaren och rösträttskämpen Kata Dalstöm
Föredrag med Carl T. Ek

Kata Dalström (1858 – 1923) är idag kanske mest känd som en av den svenska arbetarrörelsen kraftfullaste och mer säregna agitatorer. Hon hörde till de främsta och ledande inom det tidiga 1900-talets rösträttskamp, men hade många andra sidor vilka inte är lika ihågkomna och kända idag. Som folkbildare, författare och andligt sökande var hon speciell, och hade ett äventyrligt liv väl värt att uppmärksamma.

Carl T. Ek, historiker och folkbildare.

20:00 Servering och bokbord.

Väl mött!

Till Kortedala torg går spårvagnslinjerna 6, 7 och 11 från centrum, och därefter en kort promenad upp på torget.

Demokrati underifrån – Folk i rörelse förändrar världen

Konferens om folkrörelsearbete som strategi.

Alla viktiga förbättringar för de stora grupperna har kommit till genom att vanliga människor organiserat sig och kämpat – tillsammans och oberoende av motståndarna. Det är en sanning som gäller även idag.

Men minnet av folkrörelsernas segrar är på väg att försvinna ur det allmänna medvetandet, liksom kunskaperna om hur vi praktiskt organiserar oss tillsammans. Därför finns ett stort behov av folkbildning kring demokratiskt folkrörelsearbete.

För att bidra till detta ordnar vi lördag 13 maj en konferens på temat folkrörelser för samhällsförändring. Det blir föredrag, panelsamtal och gruppdiskussioner om rörelser på arbetsplatser och i förorter, kring klimat- och miljö, migration, antirasism och hyreskamp. Vi diskuterar vilka principer och metoder som är viktiga för att folkrörelser ska bli framgångsrika och vilka problem vi möter. Och inte minst, hur dagens folkrörelser, stora som små, gamla och nya, kan förändra samhället och ramarna för politiken.

Hammarkullen Folkets hus i Göteborg 230513 kl. 10:00-17:00

Arr. Socialistisk Politik

Ny SP-t-shirt

Klä dig rätt till vardag och fest

Nu kan du köpa Socialistisk Politiks nya stilrena t-shirt för 180 kr. inkl. frakt. Du kan även köpa den med vår snygga metallpin till för 230 kr. Allt överskott går till SP.s verksamhet. E-posta info@socialistiskpolitik.se för beställning och frågor.

Offentligt möte: Krisernas tid

Ståle Holgersen – Krisernas tid

På detta öppna möte får vi besök av Ståle Holgersen, docent och lektor i kulturgeografi vid Örebro Universitet, som föreläser och diskuterar med oss utifrån sin bok Krisernas tid.

Så här skriver Daidalos förlag om Krisernas tid:

Ska vi förstå kapitalismen måste vi förstå dess kriser. Kriser under kapitalismen är inte exceptionella händelser som kommer ur tomma intet. De visar heller inte på svagheter i kapitalismen. De är istället centrala delar av systemet. Kriserna försvårar alltså inte för kapitalismen, de bidrar tvärtom till att den överlever.

I sin bok ”Krisernas tid” undersöker Ståle Holgersen ekonomiska och ekologiska kriser, och sambandet mellan dem. De ekonomiska kriserna – från den stora depressionen 1929 och stagflationskrisen 1973 till kriserna 2008 och 2020 – har alla varit djupt rotade i kapitalismens funktions- och reproduktionssätt. Men detta gäller också ekologiska kriser, som den globala uppvärmningen, degraderingen av ekosystemen och det ohållbara resursutnyttjandet. I båda fallen finns även en gemensam klassaspekt: kriserna drabbar huvudsakligen en annan klass än den som bär ansvaret för dem. Stater möter alltid kriserna genom att hålla liv i vårt ekonomiska system, och rasism, fascism och krig är andra viktiga komponenter när kriserna bidrar till att kapitalismen reproduceras.

Boken visar även på olikheter mellan kriserna. Ekonomiska kriser medför en kreativ förstörelse som bidrar till krisernas lösning – och den härskande klassen brukar dessutom vilja komma ur krisen så fort som möjligt. Vad gäller de ekologiska kriserna ser det annorlunda ut. Varken mekanismerna i systemet eller en härskande klass kommer rädda oss från en klimatkatastrof, det kan bara vi själva.

Bokbord på plats att köpa böcker från Ståle, Röda Rummet och Clarté.

Fika finns att köpa.

Arrangör: tidskriften Röda rummet och Clarté

12/3 kl:16:00

Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B

Årsmöte 230214

Samtliga medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till årsmöte för Socialistisk Politik i Göteborg torsdagen 14:e februari kl.18.30 på föreningslokalen på Viktoriahuset (ingång under Hagabion). Fika serveras. Välkomna!

Medlemsmöte 221214

Rödast i Göteborg

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte onsdagen den 14:e december kl.18:30. På dagordningen står bland annat situationen för kurderna och NATO:s roll, rapport från styrelsen och offentligt möten med Ståle Holgersen och Rikard Warlenius om kapitalism, ekonomi och klimat. Välkomna!

Kamratträff

Julavslutning för Socialistisk Politik. Och för att fira det klara presstödet för Internationalen. Tjöt, mat och dryck. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna!

Lördag 3/12 kl.17:00 på restaurang Tai Shanghang i Haga

Välkomna!