Kategoriarkiv: Kommunalvalet 2014

Inget är omöjligt!

Vi fortsätter att presentera våra kandidater till kommunalfullmäktigevalet. Lars Henriksson, förstanamn på listan och mångårig facklig aktivist, står på tur denna gång.

Det mesta i samhället går att förändra, inget är omöjligt! Det är min grundläggande politiska ståndpunkt. De som har makten vill tvärtom få oss att tro att inget i grunden är möjligt att förändra, att allt måste fortsätta på samma sätt som idag. Att de rika ska blir ännu rikare och mäktigare på vår bekostnad. Och så länge vi tror på dem blir det också på det viset. Till sin hjälp har de politiker som påstår att det inte finns pengar till den gemensamma välfärden, att skolorna måste skära ner, att de som jobbar i hemtjänsten knappt ska ha tid att prata med de gamla, att vi måste ta privata försäkringar för att klara pensionen, att vi inte har råd att stoppa den katastrofala uppvärmningen av jorden. Och så vidare, och så vidare.

Men det är inte sant! Inte i Göteborg, inte i Sverige och inte i världen. Vår stad, vårt land och vår jord har aldrig varit rikare än idag. Tillgångarna finns bara i fel händer och politiker av alla färger har sett till att det blivit så. Och de har inga planer på att göra något åt saken.

Förändringar som är bra för arbetare och låginkomsttagare alltid kommit underifrån, från oss själva. Samma sak gäller idag. Vi kan inte hoppas på att någon annan ska fixa problemen åt oss.

lars_henriksson

Göteborg har i många år styrts av de partier som själva kalla sig ”de rödgröna”, ändå vet alla – föräldrar, skolelever, gamla, ungdomar, för att inte tala om dem som arbetar i välfärden – att vi ständigt höra den gamla visan att det inte finns pengar. Genom lydiga underhuggare i stadsdelsnämnderna genomför de nedskärningar och skakar av sig protester från föräldrar, elever och anhöriga. De räknar kallt med att vi ska fortsätta att rösta på dem eftersom alternativet till höger är värre. Därför behövs det ett hot från vänster i politiken, en frisk kraft som vågar gå emot försämringarna, även om det kräver att man gör sig till ovän med dem som har makten i politiken och ekonomin.

För i politiken krävs att man gör val: Antingen accepterar man de spelregler och ramar som finns, anpassar sig till situationen, ”gillar läget” och blir en del av problemet. Eller så lägger man sin kraft på att bryta ramarna och förskjuta gränserna för vad som är möjligt, alltså förändra läget. Vi i Socialistiska Partiet ställer upp i kommunalvalet för att förändra läget, att spränga ramarna för vad som anses möjligt. Vi har bara ett vallöfte: att på alla sätt bekämpa alla försämringar för arbetare och låginkomsttagare.

Vi arbetare och låginkomsttagare har pressats tillbaka länge nog och det är dags att vi slutar backa och börjar tro på oss själva!

Vad du än röstar på i årets kommunalval kommer det inte att förändra världen. Men om du lägger din röst på Socialistiska Partiet är det i alla fall en signal om att du också tror att det går att förändra den!

Affischering i Lunden

Affischering 8 i Lunden. Samling tisdag 5 augusti kl. 13.30 vid Redbergsplatsen. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna att hjälpa till.

10502243_922138921145965_5393409400756562193_n

Valplattform, kommunalvalet 2014

Vi presenterar här vår valplattform inför kommunalvalet 2014. Klicka på bilden för att läsa hela broschyren.

Nya valaffischer

Snart på en gata eller ett torg nära dig. Beställ mot porto: gbg@socialistiskapartiet.se

10502243_922138921145965_5393409400756562193_n

10527570_922138924479298_4406508897600772608_n

10302012_922138917812632_6218358175139115437_n

 

Budget får inte vara ett självändamål

jacob-valbild-liten

Jacob Oscarson, 40 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag heter Jacob Oscarson och är 40 år, jobbar som programmerare på ett företag jag varit med och startat själv. Jag ställer upp som kandidat för Socialistiska Partiet i Göteborg eftersom jag har varit politiskt intresserad och engagerad nästan hela mitt liv, hela tiden som någon form av socialist och med ett tydligt sidospår i miljöfrågorna.

I lokalpolitiken tycker jag Socialistiska Partiet behövs för att utgöra ett radikalare alternativ till Vänsterpartiet och för att SP tar arbetarrörelsens andra uppgift – politisk aktivism i vardagen – på mycket större allvar än vad Vänsterpartiet gör.

Vi kallar det här för folkrörelselinjen och den går i korthet ut på att medlemmar i SP engagerar sig praktiskt för frågor som berör människor i deras vardag, t ex för en bra skola för alla eller för att bemöta rasistisk hets.

Men syftet är aldrig att föra fram vår egen organisations förträfflighet och därigenom växa utan det som gör folkrörelselinjen till ett verkligt politiskt verktyg istället för en tillfällig taktik är att den stödjer människors spontana strider för bättre villkor. Sådana segrar anser vi är grogrunden för att rubba maktbalansen mellan de styrande och de som styrs.

Just lokalpolitiken passar ovanligt bra för just folkrörelselinjen. Personligen håller jag extra mycket uppmärksamhet på situationen i Göteborgs skolor (jag har barn i lågstadieåldern). Bara det faktum att det under det här året har varit nödvändigt för ett föräldranätverk att resa parollen ”Skollag eller budget?” visar med stor tydlighet att staden är i skriande behov av en kraft som gör något utöver att bara rösta nej i de parlamentariska församlingarna.

Vi lovar att vara en kraft som envist fortsätter att blanda oss i vardagspolitiken och ställa oss på de missgynnades sida i de kamper som gång på gång uppstår när politikens mest dominerande idé är att till varje pris hålla sig inom budgetramarna. Behoven först.

Staden som sopar bort mygel, korruption, bostadsbrist

mikael

Mikael Omstedt, 22 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag är 22 år och studerande. Jag ställer upp som kandidat i kommunvalet därför att jag har tröttnat på hur den här staden har kastats sig in i den globala hetsen för att locka till sig investerare och turister.

I Göteborg har det tagit sig uttryck i ”Evenemangsstaden” där nya höghus och hotell har blivit viktigare än att våra vardagsmiljöer fungerar. Det fantiseras om att skrytbyggen och storskaliga evenemang ska revitalisera den lokala ekonomin och lyfta Göteborg in i den ”postindustriella” tidsåldern, men de jobb som de faktiskt skapar är osäkra serviceanställningar. Där får ungdomar stressa sönder sig i hopp om att chefen ska gilla dem så pass mycket att han ringer in dem imorgon med.

Samtidigt föreslår kommunens tjänstemän att allmännyttan i oattraktiva områden ska säljas ut för att finansiera upprustning av de i attraktivare områden och privata hyresvärdar vill lyxrenoverar central delar av sitt bestånd för att byta ut de boende mot mer högbetalande. Det är ett säkert recept för att Göteborg ska bli ännu mer segregerat och det skapar en stad som inte är till för oss utan för någon annan. Den här utvecklingen motiveras med att vi gemensamt (som att det var vi alla som tjänade på det) måste se till att Göteborg är attraktivare än Borås, Malmö eller Oslo. Vi uppmanas att sitta still i båten för att inte skrämma bort potentiella investerare. Utvecklingen framställs som ofrånkomlig om vi ska stå oss i konkurrensen, men jag tror att Göteborg kan gå en annan väg.

Göteborg kan bli staden som bryter med varufiering och planering för företagen, staden som sopar bort mygel, korruption, bostadsbrist och försämringar för vanligt folk, staden som istället konkurrerar med att vara den som bäst tar hand om sina invånare.

För det krävs det politisk kamp och jag hoppas att kunna vara en del av den kampen. På valdagen den 14 september kan man lägga sin röst på oss och vara trygg med att det är en röst mot försöken att omvandla vår stad till en vara på en marknad, men vad som är ännu viktigare är att kämpa i sin vardag. För det är genom sammanslagningen av alla dessa små kamper som riktig samhällsförändring sker.

Ja till trängselskatten – nej till Västsvenska paketet

10533737_910812918945232_1602692838059577584_n

Bostäder åt miljoner, inte miljonärer!

Under sommaren kommer vi låta ett antal kandidater på Socialistiska Partiets kommunalvallista presentera sig själva och vilka politiska frågor som de tycker är viktigast att kämpa för. Andra ut är Magnus Johansson som innehar plats tjugo på listan.

– Jag ställer upp som kandidat på Socialistiska Partiets kommunalvalsedel i Göteborg för att jag tycker det behövs ett radikalt socialistiskt alternativ i kamp mot nedskärningar, privatiseringar och högerpolitik. Vi ställer vårt program för en utbyggd sjukvård, skola och kollektivtrafik mot den nedskärningspolitik som S och V har genomfört i Göteborg under två decennier.

– Vi anser att kommunen och staten omedelbart måste ställa om bostadsproduktionen för att alla invånare skall kunna garanteras rätten till en bra bostad mot en rimlig hyra. En expansiv och solidarisk bostadspolitik innefattas även av nödvändiga renoveringar av miljonprogrammen i förorterna som lider av stora upprustningsbehov efter åratal av eftersatthet från den kommunala fastighetsägarna samt ett stopp för privatiseringarna av de allmännyttiga bostadsbestånden.

– Vi kräver att de miljonbelopp som har gått från hyresgästernas hyresinbetalningar rakt in i kommunens budget betalas tillbaka för nödvändigt underhåll och renoveringar. Vår solidariska satsning på ett demokratisk bostadsbestånd bör även kompletteras med statliga lågräntelån för att garantera finansieringen av de nödvändiga investeringarna.

36146_446059796877_514001877_5166020_7130298_n

Det säger Magnus Johansson, lågstadielärare i Bergsjön och ledamot i Göteborgssocialisternas avdelningsstyrelse.

– Jag har varit medlem i Socialistiska Partiet sedan slutet av 80-talet och har alltid sett vårt parti som demokratiskt socialistiskt och en nagel i ögat på det politiska etablissemanget och marknadsdiktaturskramare.

– En röst på oss förändringar givetvis väldigt lite i grunden. Men det kan vara ett första litet steg för någonting annat än politikermygel och högerpolitik. En röst på oss är en röst underifrån för en annan politik som utgår från vanliga människors vardag och självorganisering. Även om de kommunala ramarna är snäva för ett socialistiskt parti som vill arbeta för radikala förändringar så är det ändå viktigt att vara representerad där som ett språkrör för den utomparlamentariska kampen som förs exempelvis på arbetsplatser och i bostadsområden. En röst på Socialistiska Partiet i kommunalvalet är en röst för en röd offensiv politik i opposition mot en blåröd nedskärningspolitik avslutar Magnus Johansson.

Affischering i Hjällbo

Affischering 7 i Hjällbo. Samling onsdag 2 juli kl. 18.00 vid spårvagnshållplatsen. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna att hjälpa till.

2-threat-s

Stötta socialisternas valkampanj!

7.100 kr har hittills kommit in till vår valinsamling som startade för några månader sedan. Målsättningen är 50.000 kr innan septembers månads utgång. Tack alla som har hjälpt till efter förmåga! Pengarna har främst gått till att betala för valaffischer och valsedlar. Nu ber vi återigen om ett ekonomiskt bidrag för att stötta vår valkampanj! Stort som litet. Flygblad, klistermärken och fler affischer står närmast på tur att tryckas upp under sommaren. Hur mer pengar vi får in, desto mer propaganda kan vi få ut är vår enkla logik.

Sätt in ett ditt bidrag på Socialistiska Partiet Göteborgs pluskonto 72 19 01 -7 (märk med Valfonden). Ditt bidrag hjälper oss att nå alla Göteborgare!

10492302_253170058212046_3690139171757933718_n