Bli medlem i Socialistiska Partiet

Välkommen-till-SP

Som medlem i Socialistiska Partiet är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid! Välkommen att ta kontakt: gbg@socialistiskapartiet.se eller 0720 283 363.