Socialistiska Partiet håller partiråd

partiråd

Hur ska vänstern växa och bli en stark motpol till en alltmer mörkblå höger? Hur kan olika vänsterströmningar och ideriktningar förenas till ett gemensamt projekt med växande folklig förankring? Det är frågor som diskuteras när Socialistiska Partiet håller partiråd i Stockholm den 24 oktober.

Medlemmar, sympatisörer och vänner samlas för att under en heldag diskutera nya möjligheter. Bakgrunden är vänstervindarna i Europa som bland annat burit fram spanska Podemos, grekiska Syriza och Jeremy Corbyns kandidatur till ny partiledare för brittiska Labour. Kan steg tas också i Sverige för att förena vänsterkrafter till större slagkraft mot en borgerlighet som går högerut och som alternativ till en kraftlös socialdemokrati?

Det var i januari som Socialistiska Partiet tog initiativ till Rött Forum i Stockholm som fyllde ABF-huset med hundratals vänsteraktivister, inspirerade av de europeiska erfarenheterna. Trycket var starkt för en samling av krafterna. Jonas Sjöstedt (V), en av talarna, välkomnade Socialistiska Partiet och en bred vänster till fördjupat samarbete. Ja, borde inte SP rentav ansluta sig till Vänsterpartiet?

Företrädare för Vänsterpartiets och Socialistiska Partiets styrelser, även lokalt, har mötts för att diskutera utvecklat samarbete och perspektiv. Vid Rött Sommarforum sammanstrålade både SP-are och vänsterpartister till gemensam diskussion om vänsterns erfarenheter och framtid. Till Vänsterdagarna i Malmö nyligen med över tusen deltagare var även gäster från Socialistiska partiet inbjudna och deltog vid flera seminarier. Vänsterpartiets programkommission uppmanade alla vänsterkrafter, även utanför Vänsterpartiet, att delta i den strategidiskussion som nu inleds inför Vänsterpartiets kongress våren 2016. Mot den bakgrunden samlas medlemmar och anhängare av Socialistiska Partiet i oktober för att diskutera möjliga vägar framåt för en breddad vänster som kan samla aktivister från olika miljöer, med olika erfarenheter och olika idéer om att förändra samhällets styrkeförhållanden och bryta dagens borgerliga herravälde. Som det har uttryckts i Socialistiska Partiets diskussion: ”Det är hög tid också i Sverige för en bred och folkligt förankrad mosaikvänster”.

Socialistiska Partiet
Verkställande utskottet

■ Socialistiska Partiet håller rådslag om vänstersamverkan lördag 24 oktober i Bagarmossens Folkets hus, Stockholm. Medlemmar och sympatisörer välkomna. Anmälan till info(at)socialistiskapartiet.se