Avdelningsmöte 150622

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till vårens sista avdelningsmöte måndagen 22 juni kl.18.30 på partilokalen. På dagordningen står rapporter från kampen mot nedskärningar i stadsdelarna och partistyrelsens möte, Rött sommarforum och kommande sommaraktiviteter som exempelvis H&N-kampanjen. Välkomna!

2014-01-25-15.55.01