Nya nedskärningar på Karl-Johansskolan i Göteborg

gbg

GÖTEBORG: Nedskärningarna på Karl-Johansskolan i Göteborg går nu in i en andra fas. Efter ett larm i föräldranätverket om nya nedskärningar mobiliserade föräldranätverket inför ett möte den 21 april. Därför kom långt över dubbelt så många föräldrar till mötet, som blev kaotiskt.
Vid ett möte strax innan påsk, den 24:e mars beslutade stadsdelsnämnden Majorna-Linnés rödgröna majoritet om nya neddragningar i skolans budget. Skolledningen har redan påbörjat en kraftig bantning av den redan pressade personalen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Skolan pressas också av att det till hösten kommer ca 50 fler elever till skolan än tidigare (skolan har ca 500 elever i dag). Beslutet kom alltså ironiskt nog knappt två veckor efter att Miljöpartiets Gustaf Fridolin annonserat att regeringen skulle göra en satsning med ”Elevhälsa och speciallärare i fokus”.
Gustaf Fridolin presenterade satsning­en med orden ”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna”.
Lärarfacket Lärarnas Riksförbund har redan varnat i en riskanalys om Karl-Johansskolan att personalen redan idag är alldeles för hårt pressad och att lärare tvingas arbeta extra med att stödja fritidspedagogernas arbete.

Med på mötet var också en tjänsteman från Stadsdelskontoret, Fredrik Werne. Mötet blev kaotiskt med många upprörda kritiska röster från föräldrar och skolledningen hade ofta svårt att kontrollera hur ordet fördelades under mötets gång.
Skolledningen var märkbart nervös inför den oväntat stora tillströmningen och började med att försöka låtsas som ingenting och genomföra det ursprungliga mötet enligt gällande dagordning.
Närvarande föräldrar kunde dock snabbt få in diskussionen på den aktuella frågan. Tidigt i mötet restes frågan varför föräldragruppen får sin information via media istället för direkt från skolan. Skolledningen försvarade sig genom att skylla på teknikaliteter i skolans IT-system. Skolledningen menade också att det är med hänsyn till berörda respektive icke-berörda föräldrar. Kritik kom genast baserat på att alla elever på skolan berörs av nedskärningar så att uppdelningen mellan berörda/icke-berörda är orimlig och en undanmanöver från skolans sida.

Skolledningen fortsatte hela mötet med att försöka bemöta föräldrarnas kritik med teknokratisk argumentering som gick ut på att de kan lösa bristen på elevassistenter (Karl Johansskolan är en så kallad ”resursskola” för elever med behov av extra stöd) genom att personalen skall arbeta mer med halvklasser.
Föräldrarna ifrågasatte då vad den ”andra” halvan av klassen får för undervisning: om den behöriga läraren undervisar halva klassen verkar det som att den andra halvan då kommer att undervisas av den tillgängliga fritidspedagogen. En förälder uttryckte sin kritik med orden ”det låter som om majoriteten av eleverna skall ha fritidspedagoger till lärare”. Som svar på detta försökte skolledningen beskriva en uppdelning i flera lokaler där den behöriga läraren skulle kunna ha koll på hela klassen (fortfarande uppdelad i halvklasser).
Med på mötet var också en av de speciallärare som kommer att få lämna skolan till hösten: Anita Svangren, som arbetat på skolan sedan 1979. Hon uttryckte stor oro för vad som skall hända med barn med läs- och skriv­svårigheter när antalet pedagoger inriktade på att hjälpa dem skärs ner så drastiskt.

Föräldranätverket formulerade under mötets gång stränga krav på att skolledningen och Stadsdelskontorets tjänsteman skulle återrapportera till sina uppdragsgivare att föräldrarna är ytterst missnöjda med vad de har fått höra. Krav framfördes också på att ledningen skall utföra månadsvis uppföljning av vad nedskärningarna leder till praktiskt och att föräldranätverket kräver en noggrann utredning av situationen.

Text och foto: Jacob Oscarson/SP Göteborg