”Byråkraterna borde lämna skrivborden och arbeta för en bättre stadsdel”

• Svensk-Somaliska Neutral ungdomsförening, NUF, verkar i Biskopsgården
• Föreningen har anklagats för kriminalitet efter en oklar incident
• NUF: ”Nu måste vi gå vidare och göra något bra för samhället”

Biskopsgården i Göteborg är på allas läppar efter de fruktansvärda dödsskjutningarna på Vårväderstorget. Politiker, debattörer och tjänstemän efterlyser nu större engagemang från civilsamhälle och föräldrar för att stoppa våldet.
Den Svensk-Somaliska organisationen Neutral ungdomsförening har under många år arbetat just så för att göra Biskopsgården till en bättre plats för alla – framför allt ungdomar. Den 26 mars hölls ett seminarium i Neutrala ungdomsföreningens lokaler på Godvädersgatan i Biskopsgården. Seminariet handlade om föreningens arbete i sociala frågor för en värdig framtid för ungdomar, och de utmaningar föreningen upplevt. Talare var journalisten Mattias Hagberg och NUFs styrelsemedlem Abdiaziz Abdikadir. Mattias Hagberg har skrivit rapporten ”Vi vill göra skillnad – om särbehandling och diskriminering”, som handlar om de problem föreningen har haft med stadsdelsnämnden och hur detta har försvårat föreningens arbete. Till stor del handlar det om en oklar incident som stadsdelsnämnden verkar ha använt som svepskäl för att stämpla NUF som odemokratiskt och därmed inte bevilja dem föreningsstöd. Föreningens egna utredning av incidenten fann ingen grund till den polisanmälan som gjorts. Denna anmälan har nu lagts ned av polisen. Internationalen var där och tog ett snack med Abdiaziz Abdikadir som sitter i styrelsen för Neutrala ung­domsföreningen i Biskopsgården.

NeutralUngdom

Föreningen sysslar med flera projekt som läxhjälp, organiserar två fotbollslag, tjejverksamhet som bland annat innefattar basketträning två gånger i veckan, samt diverse föreläsningar. NUF har också ett projekt som de kallar Hoppets Allians. Det handlar om att hjälpa ungdomar som dragits in i kriminalitet att hitta ett nytt liv. Till stor del handlar det om att hjälpa till med sådant som att hitta ett jobb för den unge.

Abdiaziz Abdikadir berättar:
– Vi blir kontaktade av företag och kontaktar själva företag om praktikplatser som förhoppningsvis kan leda till jobb. Det handlar dels om personliga kontakter och ihärdigt sökande men det finns också många bra människor där ute som självmant vill hjälpa till och kontaktar oss. Den sortens arbete kan vara viktigt för ungdomarna då Arbetsförmedlingens system ibland inte fungerar så bra.
Abdikadir berättar stolt att NUF har försökt hjälpa åtta personer och än så länge har lyckats hitta jobb åt sex av dem.

Abdiaziz Abdikadir är kritisk till stadsdelsnämnden, som han hävdar går in och ställer krav utan att förstå hur organisationen fungerar vilket leder till problem. Stadsdelsnämnden hävdar att det förekommer kriminalitet i föreningen. Abdikadir kontrar anklagelserna med att säga att det inte förekommer kriminalitet i föreningens namn, men erkänner att det däremot är sant att det ibland uppstår problem med de som föreningen försöker hjälpa på grund av ungdomarnas bakgrund.

– Vi tycker att det vore jättebra att träffas och samtala oss fram till en lösning på problemen. Stadsdelsnämnden har tyvärr bara skickat oss ett meddelande där de säger att det skett någonting oklart i vår lokal och sedan krävt att vi svarar på vissa frågor som inte har med bidraget att göra innan de godkänner bidraget. Det ledde till att vi hela förra året tvingades be våra medlemmar om lån som vi fortfarande försöker betala tillbaka.
Han säger att stadsdelsnämnden har kontaktat andra instanser i kommunen och sagt att de inte tänker ge NUF bidrag och att föreningen är problematisk.

Abdikadir uppfattar det som att stadsdelsnämnden aktivt försökt fördärva föreningen vilket så klart är ett stort problem. Men han ser ändå positivt på framtiden:
– Det som har skett har skett. Det viktiga är att vi försöker gå vidare och gör något bra för samhället. Det här handlar inte om vår konflikt med stadsdelsnämnden utan om hur vi faktiskt kan hjälpa människor. Byråkraterna borde inte nöja sig med att sitta vid sina skrivbord och ställa krav, utan borde arbeta för en bättre stadsdel. Vi vill gå vidare och glömma det här men det är viktigt att kommunen ändrar sin inställning till föreningarna som finns i området.

Anders-William Berg, Socialistiska Partiet Göteborg

Artikeln tidigare publicerad i Internationalen (14/2015)