Öppet medlemsmöte för Folkkampanj gemensam välfärd

copy-logotype_folkkampanjen

Efter valet och trepartiöverenskommelsen om vinster i välfärden kändes det i höstas som om vinden faktiskt vänt. Men idag verkar det som om de fem högerpartierna i riksdagen bestämt sig för att blockera alla förändringar . Det finns alltså all anledning att aktivera vår kampanj igen. Välkommen till:
Öppet medlemsmöte måndag 16 februari 18.30, Mötesplatsen, Sa Allégatan 1B
Som tidigare inleder vi med en kortare och förhoppningsvis lärorik föreläsning, denna gång av Anders Nilsson från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.
Temat är ”Läget i världen”.
Därefter diskuterar vi vad som bör och kan göras under våren. Vi behöver t.ex få igång arbetsgrupper som förbereder vårt nästa evenemang (lördag 25 april) som blir på temat ”Behov eller marknad, ett seminarium om alternativ till New Public Management”, som vi arrangerar tillsammans med ABFs föreläsningsverksamhet. Det vore ju förträffligt om några som är verksamma inom vård, skola eller omsorg här i stan kunde samlas under kommande månader för att diskutera erfarenheter och handlingsalternativ.