701 röster i kommunalvalet

Vi tackar de 701 personer som röstade på oss i kommunalvalet 2014!

Tyvärr så kunde vi inte upprätthålla den uppåtgående trend som vi har haft under de senaste valen utan vi förlorade 140 röster jämfört med 2010. Kanske ändå inte så konstigt då även kommunalvalet i Göteborg i mångt och mycket kom och handla om att rösta nyttigt i kampen mellan de två regeringsalternativen. Samtidigt som vi inte har fått en enda krona i partibidrag från varken staten eller privata miljonärer och mer eller mindre har blivit bojkottade av all lokal media. Men vi är ändå väldigt nöjda. Vi har bedrivit en mycket bra valrörelse, faktiskt den bästa på många år, som samtidigt har varit rolig, spännande och kamratfull. Speciellt med tanke på de oberoende kandidater som valde att kandidera på vår lista och de sympatisörer som hjälpte oss med valrörelsearbetet. Men även för att vår vallista var representerad av många ungdomar och nya medlemmar. Nu spottar vi återigen i nävarna – kampen fortsätter som bekant framför allt mellan valen och inte under dom. Väl mött och på återseende!

Avdelningsstyrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg