10 maj: mot vinster i välfärden

Nu är det nog med nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift inom vård, skola och omsorg. Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov – inte för vinstdrivna bolag.

Våra krav är enkla:
– Nej till vinst i välfärden
– Stoppa nedskärningarna
– Försvara och utveckla den gemensamma välfärden

Slut upp med Folkkampanj för Gemensam Välfärd den 10 maj på Gustav Adolfs torg och visa ditt missnöje – tillsammans kan vi tvinga politikerna att agera!

Från kl 13 kommer det finnas tält med representanter från vård, skola och omsorg. Från kl14 hör vi på scen berättelser, tal och musik, av personer som stödjer kampanjen, bland andra:
Cecilia Verdinelli
Ove Sernhede
Patrik Ljunggren, ordf Transport Göteborg
Välfärdskören
*Programmet uppdateras kontinuerligt

Välkomna!
goteborg@valfardskampanjen.se

Folkkampanj för gemensam välfärd är en partipolitiskt obunden organisation. Den 10 maj kommer det att hållas manifestationer mot vinster i välfärden runt om i hela landet.
För mer info kontakta oss eller gå in på valfardskampanjen.se