Gå med i Socialistiska Partiet i Göteborg

Socialistiska Partiet vill samla brett för att tillsammans bygga en verklig opposition i kampen mot marknadsvälde och mygel, för att göra Göteborg till en stad där makten förflyttas från den ekonomiska och politiska överklassen, till arbetare, låginkomsttagare, arbetslösa och alla andra som tröttnat på att stå vid sidan av medan marknadens intressen kväver vår stad. Vi vill att Socialistiska Partiet skall vara en del av en folkrörelse för en ny stad där invånarna sätts först. En stad där resurserna kommer dit de verkligen behövs, i en likvärdig skola, god miljö och en kommunal välfärd värd namnet. Göteborg kan bli en stad som bryter med den borgerliga politik som förts de senaste 25 åren oavsett styre.

Bild 270

Som medlem är du välkommen till avdelningsmöten samt de olika aktiviteter som lokalavdelningen i Göteborg organiserar eller deltar i. Du får också regelbundet medlemstidningen Socialistisk Information där vi debatterar och diskuterar partiets politik och erfarenheter. Som medlem i Socialistiska Partiet är du även medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Men vi behöver bli flera. Kom med oss i kampen du också. Tillsammans bygger vi ett rödare Göteborg!

Välkommen att kontakta oss för medlemskap:
gbg@socialistiskapartiet.se
031-24 15 13

Stadgar och program:

http://www.socialistiskapartiet.se/om/stadgar-och-program/