Försäljning ger ökad segregering

hammarkullen1

Göteborg är en hårt segregerad stad där fattiga och rika sällan möts. De flesta politiker rynkar bekymrat pannan över detta och säger allt som oftast att något borde göras. Mer sällan vidtas några verkliga åtgärder och i det allt mer ojämlika samhälle som Sverige blivit ökar självklart också segregationen i Göteborg. Som om inte detta räcker har nu har kommunnens tjänstemän lagt fram ett förslag som kommer att öka segregationen rejält. För att finansiera välbehövliga renoveringar i de allmännyttiga bostadsbolagens eftersatta 70-talsbyggen vill de sälja ut lägenheter i ”attraktiva områden”.

Finns det något säkert recept på att öka segregationen så är det just detta, att lämna över ännu fler lägenheter till den privata marknaden där köpkraft och inte behov helt avgör vem som kan bo var. Ett steg i fel riktning på alla sätt.

De allmännyttiga bostadsbolagen skapades en gång för att arbetare och låginkomsttagare skulle kunna få anständiga bostäder med låg hyra. 60- och 70-talens ökade satsningar på nya bostäder genomfördes till stor del genom dessa bolag. Detta ”miljonprogram” innebar, med alla sina fel och brister, en väldig höjning av bostadsstandarden för många arbetarfamiljer som kunde flytta in i större, moderna lägenheter och programmet kunde genomföras genom offentliga insatser. Dessa satsningar skedde i ett samhälle som var mycket fattigare än dagens och med teknik och produktionsmetoder som har utvecklats kraftigt sedan dess.

Men nu hävdar alltså kommunens utredare att vi inte kan underhålla och renovera de hus samhället då hade råd att bygga utan att sälja ut de mest attraktiva lägenheterna! Det är helt enkelt inte sant. Det är en fråga om politisk vilja.

Alla Göteborgs tre kommunala bostadsbolag har under en lång rad år lämnat miljonbelopp av sina intäkter till kommunen, enligt siffror från Boverket har de till och med brutit mot lagen genom att lämna betydligt högre summor än vad de som allmännyttiga bolag får lov att göra. Hyror som skulle gått till underhåll och renoveringar har alltså gått rätt in i kommunens budget. Och nu ska det eftersatta underhållet alltså betalas genom att lägenheter som är en del av kommunens kapital säljs ut på marknaden till dem som har råd. Men det finns en annan väg.

En rapport från fackförbundet Byggnads från 2012 visar att 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år i Sverige, inte minst för att göra husen mer energieffektiva. Detta skulle ge välbehövliga jobb och vara nödvändigt för att nå klimatmålen. Liksom i Tyskland skulle det kunna finansiseras genom statliga lågräntelån.

En sådan samhällssatsning på de bostadsområden som idag är stort behov av upprustning är en helt annan väg att gå än att lita till den marknad som varken klarar av klimathotet eller bostadsbristen.

Det krävs en kraftig opinion för att ändra kursen och driva igenom en sådan bostadspolitik. Ett första steg för oss här i Göteborg skulle kunna vara att se till att kommunstyrelsen på sitt möte 9 april avvisar förslaget om att sälja ut kommunala lägenheter.

Lars Henriksson

Mikael Omstedt

Socialistiska Partiet, Göteborg

Debattartikeln har publicerats i GP 140212 i en förkortad version:

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2275565-forsaljning-ger-okad-segregering

Artikeln Svenska bostäder: hur allmännyttan blev ett konkurrenshinder och bostaden en vinstmaskin (Jesper Lindeberg och Lars Henriksson, Göteborg). Publicerad i veckotidningen Internationalen 121215:

http://www.internationalen.se/2012/12/svenska-bostader-hur-allmannyttan-blev-ett-konkurrenshinder-och-bostaden-en-vinstmaskin/