Hjälp fackliga aktivister i Sydafrika att få cyklar!

SP-Göteborg uppmanar alla som kan att stödja Livsmedelsarbetare för Solidaritet’s insamling som går till ett projekt för att ge möjlighet för fackligt aktiva lantarbetare i Sydafrika att få cyklar så att de lättare kan utföra sin aktivism.

Via postgiro 67 52 18 – 2 kan du stödja denna praktiska solidaritetshandling.