Svar från Johannes Jensen angående ledare i GP 2:a maj

Malin Lernfelt kommenterar i spalten Signerat 2/5 det tal jag höll på Järntorget den första maj för Socialistiska Partiet räkning. Hon menar att vi borde lära oss av historien. Hade hon haft rätt så hade jag själv varit den första att hålla med henne. Men vår del av vänstern blundar varken för vad som skedde i stalinismens öst eller problemen i länder som idag kallar sig socialistiska. Skillnaden mellan oss och Lernfelt är att vi inte heller blundar för vad som sker i den så kallade demokratiska världen. Också marknadsekonomins offer kan räknas till miljontals – inte minst genom kolonialismens härjningar – också dagens ”liberalism” kräver sina offer i de som dagligen kläms ihjäl i maskiner eller stressas till sammanbrott efter bara några år i yrkeslivet.

Äger vi istället storföretagen, naturresurserna och bankerna gemensamt och styr dem demokratiskt kan vi bättre fördela resurserna på ett sätt som kommer alla till del och som är långsiktigt hållbart och solidariskt med andra delar av jorden som idag betalar priset för vårt välstånd. Det finns ingen patentlösning, alla system dras med sina problem, men det innebär inte en upprepning av försöket i Sovjetunionen.

Johannes Jensen, Socialistiska Partiet