Introduktionsmöte – Asylrätt 2014

Vill du vara med och engagera dig för en humanare flyktingpolitik? Eller vill du bara veta mer om kampanjen Asylrätt 2014? Har du idéer på vad kampanjen ska göra härnäst? Delta på festivaler, ordna demonstrationer eller kanske skriva en låt? Kom på vårt introduktionsmöte i Hjällbokyrkan 15/5 kl. 18.00! Fika kommer finnas.

I december lanserade vi kampanjen Asylrätt 2014 – för en humanare flyktingpolitik. Det är en kampanj som syftar till att förändra och humanisera den svenska flyktingpolitiken, samt föra upp frågan på dagordningen inför valet 2014. Sen lanseringen har 20 organisationer ställt sig bakom kampanjens fyra krav och vi har samlat in över 2400 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik. Samtidigt blir det allt tydligare att den politik som förs i Sverige idag är rasistisk och omänsklig. REVA och en migrationsminister som gör skillnad på människor utifrån utseende har uppmärksammats och i media rapporteras om fall efter fall där människor far illa i vårt rådande system. Nu är tiden att agera och kampen för en annan flyktingpolitik känns viktigare för varje dag som går.

Kampanjen är öppen att drivas av alla som ställer sig bakom de fyra krav vi ställer på förändringar i svensk asylpolitik, så vi uppmanar alla, såväl privatpersoner som organisationer och politiska partier, att ta till sig kampanjen och vara med och driva den.

Våra krav:

– Vi kräver att Sverige i ska vara bundna att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse!

– Vi kräver att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter!

– Vi kräver att Sverige omedelbart upphör med alla överföringar enligt Dublinförordningen samt att regeringen verkar för dess avskaffande!

– Vi kräver att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket!

För att kampanjen ska få ett brett genomslag behövs det att många personer och organisationer deltar och kämpar för en human flyktingpolitik!