Manifestation på 1 maj till minne av de spanienfrivilliga

LaMano1maj2007

1 maj kl. 11.00-12.30

Gemensam traditionsenlig manifestation på 1 maj på Masthuggstorget kl 11 för arbetarrörelsen till minne av de svenska frivilliga under spanska inbördeskriget 1936-1939.

1936 slog det spanska folket tillbaka general Francos fascistiska kuppförsök. Det spanska inbördeskriget, som kom att pågå fram till Francos seger 1939, betraktades av arbetarrörelsens organisationer som en internationell angelägenhet. Från världens alla hörn strömmade fler än 35 000 frivilliga till Spanien för att stoppa fascismens framfart i Europa. Fler än 500 svenskar reste ner till Spanien för att strida mot Francos fascister, varav 170 personer stupade. Vi minns och hedrar deras insatser.

Huvudtal från SEKO Sjöfolk
Apelltal från arbetarrörelsens ungdomsförbund
Det blir även musik och bokförsäljning

På vårt bokbord kommer att sälja Kerstin Gustafsson-Figueroas nyutkomna bok ”Farsan, Spanien, kriget och jag” om hennes spanienfrivillige pappa till specialpris samt flaggor i den spanska republikens färger, som vi gärna ser i de olika 1 maj-tågen

Arrangörer är föreningen Svenska Spanienfrivilligas vänner i samarbete med ABF Göteborg