Stöd Byggnads kamp för anständiga avtal!

Det statliga medlingsinstitutet skjuter upp den varslade Byggnadsstrejken i två veckor. Beslutet är unikt, men ändå symptomatiskt: facklig kamp och legala strejker ska till varje pris förhindras. Man kan spekulera i varför åtgärden vidtas. Byggnads gör själva bedömningen att det kan vara en fördel för deras del och en markering av att de krav Byggnads vill gå i konflikt för kan få en lösning. Om så är fallet skulle det demonstrera att facklig kamp och strejkvapnet är verkningsfullt.

Men det kan också visa sig att syftet med den statliga interventionen är att skjuta upp strejken för att ett nytt avtal för industrin ska hinna slutförhandlas och därmed ”sätta märket”. Ett slutbud från de så kallade opartiska ordförandena, Opo, väntas komma till helgen. Det skulle kunna desarmera Byggnads fortsatta kamp vilket Svensk Näringsliv skulle jubla över. Ett och annat glädjerop skulle säkert också kunna höras bland facken inom industrin, dvs. den förhandlingskartell som varit piggast på att sluta avtal på en ”ansvarsfull nivå”.

Socialistiska Partiet stödjer Byggnads i deras kamp för anständiga avtal, inte minst kraven att för arbetsmiljöns skull få ordning i skogen av underentreprenörer och att bemanningsanställda ska ha samma villkor som alla andra.

Socialistiska Partiets Verkställande utskott 130321