Avdelningsmöte 130321

Göteborgsavdelningens nästa medlemsmöte äger rum torsdagen 21 mars, kl. 18.30 på partilokalen. Mötet kommer ta upp det politiska läget i Europa och fjärde internationalens uppgifter, 1 maj och rapport från det senaste partistyrelsemötet. Alla medlemmar hälsas välkomna!