För en vinstfri välfärd

Temadag för en vinstfri välfärd den 17 mars klockan 11 – 17, restaurang Trappan, fritt inträde.

PROGRAM

 • 11:00-12:15 Daniel Suhonen KATALYS – Institut för facklig idéutveckling.
  Varför är vinstdriven vård, skola och omsorg ett problem?
 • 12:30-13:45 Asbjörn Wahl – Norska organisationen ”For velferdsstaten”, Norge.
  Kampen om välfärden i Europa och Norden
LUNCH
 • 14:45-16:00 Cecilia Verdinelli – Skribent och läkarstuderande
  Privatiseringens konsekvenser i vården

 • 16:15-17:00 Panelsamtal: Goda idéer och positiva exempel – Vad gör vi nu?

  Bland annat talar Daniel Bernmar, Ordförande i SDN Örgryte-Härlanda & Doktorand i offentlig förvaltning om problemen med LOV (Lagen om valfrihet) i välfärden

Kom och lyssna, diskutera, och organisera!

Huvudarrangör Vinstfri Välfärd i samarbete med Nätverket för gemensam välfärd och ABF

Kontakt: vinstfrivalfard@gmail.com

VÄLKOMMEN!