Bra och billiga bostäder är en rättighet

Gårdagens dom i Hyresnämnden som ger Stena Fastigheter rätt att chockhöja hyrorna på Pennygången kommer inte som en överraskning. Den visar bara att lagen står på fastighetsägarnas sida och att bostaden håller på att förvandlas från en rättighet till en vara.

Den långa strid som de boende på Pennygången fört, och förhoppningsvis fortsätter, är mycket viktig och handlar om mycket mer än några lägenheter på Högsbohöjd. Dels gäller det de hundratusentals lägenheter från sjuttiotalet snart måste renoveras och där värdarna nu får fritt fram att höja hyrorna våldsamt, inte minst eftersom de kommunala bolagen numera enligt lag måste fungera lika vinstmaximerande som vilken privat värd som helst.

Dels kom samma dag som dag som domen föll regeringens utredning som föreslår att alla spärrar ska släppas och hyrorna sättas helt efter marknadens villkor, det vill säga även hyresrätter ska förbehållas dem som har pengar. Samhället dras isär ännu mer än idag, vinnarna är de rika och bolagen, förlorare alla vi andra.

Detta är en samhällsutveckling vi inte får acceptera! Bra och billiga bostäder åt alla är ingen orealistisk dröm, kunde man bygga sådana för 40 år sedan är det möjligt idag. Det hela är bara en fråga om politisk vilja. Starka krafter driver på för att fortsätta dagens utveckling och ska den kunna hejdas krävs att många  fler boende agerar på samma sätt som på Pennygången och går samman mot värdarnas vinstjakt, för vår rätt till bra, billiga bostäder.

– Återställ de kommunala bolagens roll som allmännyttiga bostadsbolag med syfte att bygga och förvalta billiga lägenheter till självkostnadspris!
– Stoppa marknadshyrorna, bostad är en rättighet, inte en vara.

Styrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 121220