Påminnelse: Antirasistisk demonstration fredagen den 9:e November

SP Göteborg påminner: Fredagen den 9:e november genomförs den årliga demonstrationen till minne av Kristallnatten. Avdelningen uppmanar alla att ansluta sig.

Tid: Fredagen den 9:e november klockan 18.45

Plats: Gustaf Adolfs Torg, Göteborg