Fira! Stå emot! Ställ om!

Socialistiska Partiet är medarrangör och kommer att ordna bokbord. SP:are som medverkar är Lars Henriksson och Andreas Malm:

Inför FN konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni samlas vi till en folkrörelsekonferens 18-20 maj i Göteborg, med en särskild dialogdag 19 maj mellan forskare, aktivister och partier. Målsättningen är att summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning.

På fredagen är temat: Vilka är lärdomarna av 40 års kamp för miljö och solidaritet? Workshops och seminarier om den globala rättviserörelsen, trädkramarna, EU motstånd, klimaträttviserörelsen, Agenda21 med mera. Med deltagare från Brasilien, Sverige, Finland och Danmark.

På lördagen ordnas En dialog mellan forskare, aktivister och partier om frågorna; Vadå grön ekonomi? och Rättvis omställning men hur? Med bl a Sara Karlsson, s, Helena Leander, mp, Gunillla Olsson, professor, Björn Forsberg, tillväxt- och omställningsdebattör, och Andreas Malm, journalist. Även med representanter för övriga partier och ungdomsförbund.

På söndagen är temat: Vad gör vi för att lösa klimat-, miljö- och samhällsproblemen idag och imorgon? Workshops om bl a systemförändring inte klimatförändring, lokal omställning, klimatnätverket i Göteborg, Occupyrörelsen, gemensam välfärd, tågupproret. Deltagare är bl a Lars Henriksson, volvoarbetare, Stig Broqvist, Jordens Vänner, Torgny Östling, NOrdBruk, Carmen Blanco, Latinamerikagrupperna, och Hillevi Helmfrid, Omställningsrörelsen.

Rörelsekonferensen 18 och 20 maj ordnas hos Studiefrämjandet, Falkgatan 7 vid Redbergsplatsen, och Dialogdagen 19 maj sker på Institutet för Globala studier, Seminariegatan 1 nära Linnéplatsen.