Fler flygbladsutdelningar

Flygbladsutdelningskampanjen fortsätter efter lyckade satsningar i Studiegången och under 8 mars. Vi ses nästa gång i Olofshöjd den 24 mars kl. 13.00. Kontakta gbg@socialistiskapartiet.se om du vill hjälpa till med flygblad eller affischering.