Kom med i kampen för socialismen

SOCIALISM! SOLIDARITET! MOTSTÅND! DEMONSTRATIONER! FEMINISM! KLASSKAMP! INTERNATIONALISM! DEBATT!

Kom med i kampen för socialismen! Socialistiska Partiet kämpar för att ersätta dagens fåtalsvälde med de arbetande människoskornas eget styre. Marknadsdiktaturen skall ersättas med en planerad hushållning där alla garanteras arbete och trygga levnadsvillkor.

Du behövs nu!
Organisera dig i Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna!
Hör av dig!

gbg@socialistiskapartiet.se
031-24 15 13
0738-732 480