Kategoriarkiv: Fjärde Internationalen

Ge oss ett handtag

Måndagen den 19:e mars ordnar Socialistiska Partiet ett offentligt möte om den socialistiska världsrörelsen Fjärde internationalen som SP tillhör. Fjärde internationalen bildades av den ryska revolutionären Leo Trotskij och andra socialister och kommunister 1938 som en reaktion på den tredje internationalens stalinistiska degenering – och som sedan upplöstes 1943 på order av Josef Stalin. Fjärde internationalen samlar idag ca 10.000 socialister över hela världen och på alla kontinenter. Under mötet kommer det talas om Fjärde internationalen igår, idag och imorgon samt en rykande färsk rapport från Fjärde internationalens nyss avslutade världskongress i Belgien.

Vi är väldigt tacksamma om våra sympatisörer kan ge oss ett bidrag för att borga för att mötet ekonomiskt går i hamn: PG 721901-7 eller Swish 070722515. Tack på förhand och framförallt välkomna på mötet!

Mötesplatsen (Södra Allegatan 1B) kl.18.30

”Vi får inte förlora hoppet om Ukraina”

Hanna-Perechoda

På Fjärde Internationalens ungdomsläger i Antwerpen träffade Internationalen Hanna Perechoda, en schweizisk-ukrainsk aktivist med kopplingar till ukrainska Vänsteroppositionen som står Fjärde Internationalen nära.

Vad är Vänsteroppositionen för organisation?
– Jag kan bara besvara den här frågan som sympatisör, inte medlem. Det är svårt att beskriva exakt vad Vänsteroppositionen är, eftersom organisationen håller på att formas just nu, men det som kan sägas är att den består av anti-auktoritära vänsteraktivister. För mig ser det ut som om att de kan bli en organisation av politisk kraft och betydelse.

Vad är din uppfattning om Majdanrörelsen? Vad har blivit bättre och vad är problematiskt?
– När Majdan uppstod var jag faktiskt inte i Ukraina utan i Schweiz, och jag var aldrig en del av denna rörelse så min analys är från utsidan. Om vi börjar med att tala om det negativa så skulle jag vilja mena att trots att Majdanrörelsen började med krav på demokrati, så uppstod och etablerade sig våldsamma inslag av högerextremism som en konsekvens av polisvåldet. Rörelsen formades med otydliga mål och krav, vilket gjorde det lätt för dessa krafter att ta över. En positiv aspekt som jag märkt är att flera unga i min ålder har valt att självorganisera sig i frågor som mänskliga rättigheter, demokratisering och sociala tjänster. Men min sammanfattning är att Majdanrevolutionen inte ledde till någon egentlig förändring av det politiska systemet, då samma personer sitter vid makten nu som innan.

Vad säger du om de marknadsliberala reformer som genomförts av president Porosjenko?
– Ukraina har alltid varit nyliberalt orienterat, så Porosjenko var inte precis den som påbörjade dessa reformer. Ett av de första krav som Majdanrörelsen ställde var att korruptionen skulle utrotas. Detta har inte skett, utan korruptionen har snarare ökat. Folk som bor i Ukraina och som röstat på Porosjenko är mycket missnöjda. Inte bara för de nyliberala reformer han genomfört, men också för hans misslyckanden att försvara Ukraina i kriget.

Majdanrörelsen handlade mycket om att närma sig EU, hur ser du på det?
– Det är viktigt att förstå att när Majdanrörelsen började så sågs samarbete med EU som något som skulle främja kulturlivet, demokratin och mänsk­liga rättigheter. Det känns galet att Ukraina idealiserar EU, men vad man än kan tycka om det så har EU hur som helst valts som det mindre av två onda alternativ. Det är viktigt att förstå situationen ur ett historiskt perspektiv. Ukraina har varit en rysk koloni. Samtidigt gör de nära ekonomiska banden mellan Ukraina och Ryssland att det kommer bli svårt för Ukraina att närma sig EU.

Hur stora uppskattar du det högerextrema hotet vara?
– Som sagt har extremhögern varit närvarande under Majdan men de har alltid varit en liten grupp och deras makt har överskattats. Däremot är deras idéer idag ännu mer radikala, och det är de som utkämpar kriget i öst. Detta är så klart ett konkret hot i den meningen att de är tungt beväpnade och de kommer knappast frivilligt lämna tillbaka sina vapen. Situationen är svår vid fronten och det finns en allmän uppfattning om att stödet dit inte varit nog. Detta har skapat mycket missnöje, inte minst bland ultranationalisterna själva, som börjar tala om att ”fullborda den nationella revolutionen”. Vad som skrämmer mig med extremhögern är att de legitimeras i massmedia. Där talas inte om de massbrott de genomför, och om det görs så beskrivs det som nödvändigheter för försvaret av nationen, vilket inte stämmer, säger Hanna Perechoda och fortsätter:
– Vänstern har fått utstå grov repression från denna höger. Bland annat så blev Pride-paraden i Kiev våldsamt överfallen och våra kamrater har blivit hotade till livet. Det var inte regeringen som gjorde detta då de i sin EU-vänlighet företräder liberala värden i bland annat HBTQ-frågor. De högerextrema grupperna har dock möjlighet att genomföra dåd som dessa helt självständigt.

Vad tror du är vägen framåt i Ukraina?
–Jag är mycket pessimistisk och tror inte att kriget kommer ta slut inom en nära framtid. Men vi får inte förlora hoppet. Om vi verkligen känner solidaritet med ukrainare och ryssar i Europa så är vårt upp­drag att stödja våra kamrater som kämpar både i Ukraina och Ryssland mot sina regeringar och för fred. Vi måste kämpa för perspektivet att mänskliga rättigheter och demokrati endast kan uppnås i en kamp mot dessa regeringar, säger Hanna Perechoda.

Anders-William Berg (intervjun publicerad först i veckotidningen Internationalen)

GREKLAND. Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza


Att lämna euron är slutligen en väg som leder till konfrontation med mäktiga inhemska och utländska intressen. Därför är den viktigaste faktorn för att ta itu med de svårigheter som kommer att uppstå, att Syriza är fast beslutet att genomföra sitt program och hämta styrka ur folkets stöd.

Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza, framlagt vid Syrizas parlamentsgrupps plenarmöte 10/7 2015. Denna version är något förkortad och kommer från
Jacobin Magazine

Internationellt socialistiskt sommarläger 2015

Den 26 juli – 1 augusti kommer mängder med unga socialistiska revolutionärer att mötas i Belgien för socialistiskt sommarläger.

Lägret, som är det 32:e i ordningen, arrangeras av ungdomar i Fjärde Internationalen, och till lägret kommer alltid ett brett spektra av unga socialister från företrädesvis Europa. Det är en unik möjlighet att träffa och lära känna klimatkämpar, feminister och socialister. Nordiska deltagare kommer samlas i Köpenhamn för gemensam bussresa till Belgien. Lägeravgift (camping och mat ingår) och resa beräknas kosta drygt 2 000 kronor.

Du som är intresserad av att åka kan redan nu kontakta info@socialistiskapartiet.se.

11008493_1036029686411774_4932952564792062844_n

Lögnens renässans

Köp ditt eget exemplar av Lögnens renässans, det mest klassiska numret av tidskriften Fjärde internationalen (numera Röda rummet). 50 kr. inklusive frakt. E-posta gbg@socialistiskapartiet.se

106912

Ny tidning om Podemos

Lagom till Socialistiskt Forum i Stockholm den 22 november har Socialistiska Partiet framställt en specialtidning om den radikala organisationen Podemos i Spanien.

podemos-omslag

Innehållet består av nya artiklar från Podemos-medlemmar och gruppen Antikapitalistisk Vänster, samt analyser från Sverige, och tar avstamp i den nyligen genomförda kongressen. Vi väljer att ge ut denna specialtidning eftersom Podemos är ett av de starkaste uttrycken för den antikapitalistiska- och sociala rörelsen i Europa. Vi tror att det som händer där också kan hända här, och att de lärdomar som dras och diskussioner som förs där kan lära och inspirera den svenska vänstern.

Köper du inte den på Socialistiskt Forum kan du få tidningen hem i brevlådan om du mailar din adress till info@socialistiskapartiet.se och sätter in 30:-/nummer på postgiro 3 96 91 – 1. Märk insättningen Podemos.

Fortsätt gärna att följa utvecklingen i Spanien och Podemos genom vår veckotidning Internationalen.

Välkommen till Socialistiska Partiet!

Sugen på att veta mer om Socialistiska Partiet? Har du kanske funderat på att bli medlem?
Läs vår broschyr om vår organisation och vad vi arbetar för. Klicka på bilden nedanför eller läs vidare!

Socialistiska Partiet

Socialismen anser vi är det enda alternativet till dagens kapitalism. Kapitalismen som system förstör klimat och människor och lever på krig och mänskligt elände. Med socialism menar vi ett samhälle där dess viktigaste tillgångar ägs gemensamt och demokratiskt och inte av den minoritet som idag kontrollerar och berikar sig på andras arbete. De destruktiva krafterna av det mänskliga livet har blivit överflödiga och måste därför avskaf- fas.

Som socialister deltar vi i kamp där människor försöker bryta med kapitalismen och försvara sina intressen. Vi är inga politikerproffs som levererar valfläsk vart fjärde år och sen nöjer oss med det. Att ställa eller inte ställa upp i val är för oss socialister ingen princip – det avgörande är att i praktiken föra en antikapitalistisk linje som gagnar de arbetande och sämst ställda i samhället. Detta kan göras i parlamentariska församlingar men framförallt i den utomparlamentariska kampen.

Internt diskuterar vi erfarenheterna från de rörelser vi deltar i och tar fasta på hur kampen bäst kan föras vidare. Det är det som är grunden för vår organisation – arbetet för att klasskampen ska bli så framgångsrik som möjligt och de socialistiska idéerna få spridning. Vi försöker inte ta över eller pracka våra förslag och erfarenheter på andra. Vi försöker uppmuntra de som kämpar att lära och utvecklas. I rörelsen och i kampen föds det absolut viktigaste: Insikten om att man inte är ensam och att det går att påverka och förändra!
Många av våra medlemmar deltar också i den bredare debatten om vilken väg vänstern bör gå. Genom bl.a. de teoretiska tidskrifterna Röda Rummet och Tidsignal analyserar medlemmar i Socialistiska Partiet samhällets utveckling och vad socialisters svar bör vara på de problem och lösningar vi ställs inför. Det räcker inte bara med ”att göra”, man måste även veta vart man vill och varför. Teori och praktik måste gå hand i hand. Genom Bokförlaget Röda Rummet ger vi ut socialistiska klassiker tillsammans med dagsaktuella analyser och historiska romaner.

Antikapitalism

Socialistiska partiet vill avskaffa kapitalismens fåtalsmakt, där kortsiktig vinst för några få går före allt annat. Vi arbetar för ett socialistiskt samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt med hänsyn till de ekologiska ramar naturen ger.

För att genomföra denna ekosocialistiska inriktning måste vi bygga ett samhälle med demokratisk och jämlik självförvaltning utan privilegier eller fallskärmsavtal. Bara en grundlig samhällsomvandling kan lösa planetens ödesfrågor:

 • Den globala uppvärmningen, miljöförstöringen, krigen och den extremt ojämna fördelningen av resurser mellan människor i världen.
 • För att ta några steg mot detta idag krävs det enhet, sammanhållning och kamp för gemensamma intressen mellan alla delar av den moderna arbetarklassen. Fackföreningarna måste vara demokratiska och slåss både för sina medlemmar och för dem som står utan jobb.
 • Vi är feminister, sexism och förtryck av HBTQ-personer måste bekämpas. Vi säger nej till rasism och de imperialistiska krigen för olja och strategisk kontroll.
 • Som den svenska sektionen av Fjärde Internationalen kämpar därför Socialistiska Partiet för uppbygget av ett nytt antikapitalistiskt socialistiskt arbetarparti. Vi har idag avdelningar från Malmö i söder till Umeå i norr.
 • Medlemskap i SP

  Medlem i SP blir du när du valts in av en lokalavdelning och betalat medlemsavgiften. Storleken på medlemsavgiften bestämmer du själv men minimibeloppet är 100:-/ månad, eller 500 kronor i halvåret. För skolelever utan inkomst är avgiften 150:-/halvår. Det bästa och enklaste är om du har en automatisk överföring varje månad till avdelningens konto.

  Det kan se lite olika ut från ort till ort hur man välkomnas till partiet eller väljs in. Inval av medlemmar har vi för att vi dels ska få träffa dig och se vilka förväntningar och tankar du har kring ett medlemskap. Men också för att ge dig möjlighet att innan du blir medlem ta reda på om Socialistiska Partiets politiska uppfattningar och mål överensstämmer med dina. En sådan träff ger dig möjlighet att lära känna och ställa frågor till dina blivande partikamrater.

  Ibland vet den nye medlemmen nästan allt om partiets politik och historia, men ibland kanske personen vet mindre. Då är det SP:s skyldighet att erbjuda dig en grundläggande politisk skolning eller ge dig tips på material att läsa. Som medlem kallas du till avdelningsmöten samt till olika aktiviteter som lokala avdelningar organiserar eller deltar i. Du får också regelbundet medlemstidningen Socialistisk Information där vi debatterar och diskuterar partiets politik och erfarenheter. Lokalt finns också s.k. “mail-listor” för en mer daglig och snabbare kommunikation över Internet.

  Om du inte har möjlighet att vara aktiv medlem i partiet kan du bli “stödmedlem”. Då betalar du in en stödsumma på 50 kronor i månaden, eller 200 kronor i halvåret, och får info om partiets aktiviteter och tidningen Socialistisk Information. Som stödmedlem har du dock inte möjligheten att påverka partiets beslut eller delta i våra formella interna debatter och diskussioner.

  Fjärde internationalen

  Fjärde Internationalen är en världsomfattande socialistisk rörelse som grundades 1938 som en reaktion på den stalinistiska diktaturen i Sovjetunionen.

  De var bara en handfull medlemmar i några få länder, förföljda av såväl fascister som stalinister liksom de ”demokratiska” ländernas polis, som strax innan det andra världskriget samlades för att bilda en ny socialistisk international.

  Trots åtskilliga svårigheter och motgångar genom åren, har Fjärde Internationalen sakta men säkert växt till en världsomfattande rörelse och finns idag i runt 50 länder och samlar 10 000-tusentals i kamp för socialismen. Fjärde Internationalen strävar idag efter att, tillsammans med andra socialistiska radikala strömningar, skapa antikapitalistiska partier för att lösa den nuvarande kapitalistiska krisen på de arbetandes villkor. Kampen och taktiken ser olika ut i olika länder, men vi delar alla samma mål.

  I Amsterdam, Islamabad och Manilla har Fjärde Internationalen skolor dit medlemmar på stipendier kan åka för att utbilda sig politiskt, och där konferenser och ledningsmöten hålls.

  Att vara organiserad i en internationell organisation gör det möjligt att lära och inspireras av varandra, men också att ge varandra stöd.

  Solidaritet utan Gränser

  Solidaritet utan Gränser är en solidaritetsorganisation som startats av Socialistiska Partiet och som genom åren bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan, hjälpt Syriska föräldralösa barn, med mera.

  Veckotidningen internationalen

  Socialistiska Partiets veckotidning Internationalen är partiets viktigaste ansikte utåt. Internationalen erbjuder bl.a. socialistiska artiklar och analyser som förhoppningsvis blir ett stöd för fackföreningsmedlemmar, miljöaktivister och antirasister att se tydligare på vad som händer i omvärlden. Det gäller både det som händer på hemmaplan och i vår värld. Varje medlem i SP förväntas ha en prenumeration på tidningen samt göra vad man kan för att sprida den och värva ytterligare prenumeranter.

  Under de mer än 35 år som Internationalen kommit ut är det läsarnas stöd och uppoffringar som möjliggjort dess existens. Kapitalismens nuvarande kris påminner om krisen från 30-talet. I ett sådant läge används högerns totala kon- troll över media för att vilseleda folk, den högeroffensiven och dess åtstramningspolitik förutsätter människors uppgivenhet och passivitet. Det är just därför en socialistisk press är så viktig.

  Avslutning

  Vi försöker gräva där vi står, och ju fler vi blir, desto fortare kommer vi lyckas gräva den grav som ska bli kapitalismens.

  I våra Grundsatser och i vårt Handlingsprogram, som du kan beställa från oss eller läsa på vår hemsida, presenterar vi våra lösningar på de mest akuta uppgifterna att ta itu med i samhället idag. Vi går också in på vilka lärdomar man kan dra av den socialistiska rörelsens framgångar och bakslag i historien, samt ge vägledning och råd kring hur vi kan ta strid mot klassamhället och påbörja bygget av det samhälle vi kallar socialismen.

  Gå med oss i Socialistiska Partiet och stöd kampen för en framtid att tro på!

  Socialistiska Partiet

  Box 7043
  402 31 Göteborg
  info@socialistiskapartiet.se
  www.socialistiskapartiet.se
  telefon: 0720 283363
  Centralkassa pg 67 81 68 – 6
  Kampfonden pg 3 96 91 – 1

  internationalen

  Box 5073
  121 16 johanneshov
  www.internationalen.se
  intis@internationalen.se
  Telefon: 08 – 31 70 70
  Prenumerera: 031 – 24 15 13

  Bokförlaget röda rummet

  Box 601, 58107 Linköping
  forlag@rodarummet.org
  rodarummet.wordpress.com

  RidSkriften röda rummet

  Box 7043
  402 31 Göteborg
  www.rodarummet.org
  redaktion@rodarummet.org

Solidaritet med Pakistans arbetare!

Världens media talade om det skrämmande tillståndet i fabrikerna i Lahore och Karachi, Hundratals arbetare (inklusive barnarbetare, 289 i textilfabriken i Karachi och 25 i skofabriken i Lahore) dödades därför att kapitalisterna kräver mer och mer profit utan någon hänsyn till arbetarnas liv, med fabriker mer lika dödsfällor än arbetsplatser.

Vi skickar en maning om solidaritet med och kondoleanser till Pakistans arbetare, medlemmar av facket och familjer till de arbetare som dog eller blev skadade. Vi stöder helt och hållet den landsomfattande strejken den 15 september. Arbetarskydd, rättigheter och normala arbetsvillkor för arbetarna är en världsomfattande kamp som inbegriper alla arbetare.

I solidaritet
Socialistiska Partiet, svensk sektion av Fjärde Internationalen

Socialistiskt Första Maj 2012

Hur bör vi minnas Trotskij?

– Zastreli! Zastreli! Skjut! Skjut!

Leo Trotskij under inbördekriget

Leo Trotskij under inbördekriget

Historikern Håkan Blomqvist gör en snabb svepande rörelse med armen och det går rysningar genom kroppen och lokalen i Göteborg där jag, tillsammans med femtio andra, befinner mig. Han citerar Trotskij, en av förra seklets mest hatade och älskade politiska figurer, som var överbefälhavare för de röda trupperna under det inbördeskrig som bröt ut i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917. I sin skrift Kommunismen och terrorn hade Trotskij under de här åren visat ett ansikte som kanske inte ens han själv kunnat föreställa sig bara några år tidigare. Han som blev vald till ordförande för arbetarrådet i Petrograd under den första revolutionen 1905. Han som fått namnet ”Pennan” på grund av sin litterära talang och outtröttliga agitation bland de ryska massorna. Nu stod ”Pennan” i ett svart pansartåg och skrev order om omedelbara avrättningar. “Zastreli! Zastreli!” Om solen bara lyser på borgerligheten ska vi släcka den!

Är det så vi ska minnas denne ledare för den första segrande socialistiska revolutionen? Ja, tyvärr, menar Blomqvist. Det måste vi. Det råder ingen tvekan om att de metoder Trotskij och bolsjevikerna använde beredde väg för det som senare kom att bli stalinismen. Men det finns andra delar av Trotskij som vi också måste minnas. Inte så att vi ska sitta och läsa hans texter som en religiös försöker tolka den helige skrift, vilket fallet delvis var under det 70-tal då den unge Håkan Blomqvist fick sitt trotskistiska uppvaknande. Trotskijs texter, precis som alla “klassiker”, måste läsas med kritiska ögon.

Trotskijs främsta bidrag till dagens revolutionärer är inte hans järnhårda nypor under inbördeskriget, utan de delar han utvecklade innan och efter att krigets logik tvingat revolutionen att militariseras. Här finner vi hans fokus på arbetarklassens självorganisering. Att arbetarklassen måste vara sin egen – fri från andra klassers inflytande. Här är Trotskijs poängterande av enhetsfronten avgörande, och som skulle kunnat vara en framkomlig väg för att stoppa den fascistiska utvecklingen i Europa på 30-talet. En front som är baserad på klassintressen och klassautonomi istället för att som sekteristen stänga in sig i sin egen grupp. Men också, så klart, Trotskijs teori om den permanenta revolutionen som idag är hyperaktuell tack vare de revolutionära strider som inleddes i nordafrika för drygt ett år sedan. Att revolutioner hela tiden måste fördjupas, och att en socialism fri från förtryck och nöd är omöjlig att bygga utan att den sprids och därmed kan utnyttja en internationell arbetsdelning, såsom kapitalismen idag hämtar miljontals komponenter till sina produkter från världens alla hörn. Denna internationella socialism står inför svårigheter som Trotskij och bolsjevikerna inte kunnat föreställa sig. För dem var tillväxten en motor mot kommunism. För dagens socialister är tillväxten ett av de mest akuta hoten mot mänsklighetens överlevnad, en insikt socialister måste tillföra alla de lärdomar vi genom åren samlat på oss. För vad det handlar om till syvende och sist är, med Trotskijs ord, följande:

”Livet är underbart. Må de framtida generationerna rensa det från all ondska, allt förtryck och allt våld, och njuta av dess rikedom. “

För att detta ska bli verklighet måste vi enligt Blomqvist idag hjälpas åt oavsett vilken grupp eller tradition vi råkar tillhöra. ”Så fort vi kan gå tillsammans så måste vi göra det”.

Inlägget har tidigare publicerats på vår syskonblog Röda Lund.