Kategoriarkiv: Stadsplanering

Staden som sopar bort mygel, korruption, bostadsbrist

mikael

Mikael Omstedt, 22 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag är 22 år och studerande. Jag ställer upp som kandidat i kommunvalet därför att jag har tröttnat på hur den här staden har kastats sig in i den globala hetsen för att locka till sig investerare och turister.

I Göteborg har det tagit sig uttryck i ”Evenemangsstaden” där nya höghus och hotell har blivit viktigare än att våra vardagsmiljöer fungerar. Det fantiseras om att skrytbyggen och storskaliga evenemang ska revitalisera den lokala ekonomin och lyfta Göteborg in i den ”postindustriella” tidsåldern, men de jobb som de faktiskt skapar är osäkra serviceanställningar. Där får ungdomar stressa sönder sig i hopp om att chefen ska gilla dem så pass mycket att han ringer in dem imorgon med.

Samtidigt föreslår kommunens tjänstemän att allmännyttan i oattraktiva områden ska säljas ut för att finansiera upprustning av de i attraktivare områden och privata hyresvärdar vill lyxrenoverar central delar av sitt bestånd för att byta ut de boende mot mer högbetalande. Det är ett säkert recept för att Göteborg ska bli ännu mer segregerat och det skapar en stad som inte är till för oss utan för någon annan. Den här utvecklingen motiveras med att vi gemensamt (som att det var vi alla som tjänade på det) måste se till att Göteborg är attraktivare än Borås, Malmö eller Oslo. Vi uppmanas att sitta still i båten för att inte skrämma bort potentiella investerare. Utvecklingen framställs som ofrånkomlig om vi ska stå oss i konkurrensen, men jag tror att Göteborg kan gå en annan väg.

Göteborg kan bli staden som bryter med varufiering och planering för företagen, staden som sopar bort mygel, korruption, bostadsbrist och försämringar för vanligt folk, staden som istället konkurrerar med att vara den som bäst tar hand om sina invånare.

För det krävs det politisk kamp och jag hoppas att kunna vara en del av den kampen. På valdagen den 14 september kan man lägga sin röst på oss och vara trygg med att det är en röst mot försöken att omvandla vår stad till en vara på en marknad, men vad som är ännu viktigare är att kämpa i sin vardag. För det är genom sammanslagningen av alla dessa små kamper som riktig samhällsförändring sker.

Cykeldemonstration 2013

SP Göteborg var medarrangör också på årets cykeldemonstration. Ca 300 deltagare anslöt sig, bland annat Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Cykeldemonstrationen Göteborg 2013

SP Göteborg är åter med som stödjande organisation och uppmanar alla att medverka i

Cykeldemonstrationen 2013

Lördagen den 21 september klockan 13.00

Mer information finns här. Hjälp också gärna till med att bjuda in personer du känner via Facebook.

Bra och billiga bostäder är en rättighet

Gårdagens dom i Hyresnämnden som ger Stena Fastigheter rätt att chockhöja hyrorna på Pennygången kommer inte som en överraskning. Den visar bara att lagen står på fastighetsägarnas sida och att bostaden håller på att förvandlas från en rättighet till en vara.

Den långa strid som de boende på Pennygången fört, och förhoppningsvis fortsätter, är mycket viktig och handlar om mycket mer än några lägenheter på Högsbohöjd. Dels gäller det de hundratusentals lägenheter från sjuttiotalet snart måste renoveras och där värdarna nu får fritt fram att höja hyrorna våldsamt, inte minst eftersom de kommunala bolagen numera enligt lag måste fungera lika vinstmaximerande som vilken privat värd som helst.

Dels kom samma dag som dag som domen föll regeringens utredning som föreslår att alla spärrar ska släppas och hyrorna sättas helt efter marknadens villkor, det vill säga även hyresrätter ska förbehållas dem som har pengar. Samhället dras isär ännu mer än idag, vinnarna är de rika och bolagen, förlorare alla vi andra.

Detta är en samhällsutveckling vi inte får acceptera! Bra och billiga bostäder åt alla är ingen orealistisk dröm, kunde man bygga sådana för 40 år sedan är det möjligt idag. Det hela är bara en fråga om politisk vilja. Starka krafter driver på för att fortsätta dagens utveckling och ska den kunna hejdas krävs att många  fler boende agerar på samma sätt som på Pennygången och går samman mot värdarnas vinstjakt, för vår rätt till bra, billiga bostäder.

– Återställ de kommunala bolagens roll som allmännyttiga bostadsbolag med syfte att bygga och förvalta billiga lägenheter till självkostnadspris!
– Stoppa marknadshyrorna, bostad är en rättighet, inte en vara.

Styrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 121220

Cykeldemonstrationen Göteborg 2012

SP Göteborg är medarrangör till och uppmanar alla att delta i

Cykeldemonstrationen 2012

Lördagen den 22 september 2012 klockan 12 vid Bältespännarparken, Göteborg.

Klockan 13 talar stadsarkitekt Björn Siesjö.

Arrangeras av Naturskyddsföreningen Göteborg, GBG Bamboobikes, Cykelköket, Färnebo Folkhögskola, Vänsterpartiet, Socialistiska Partiet, Miljöpartiet Göteborg, Jordens vänner, Klimataktion, Gröna Studenter Göteborg, Gemensam Välfärd, Fältbiologerna, Studiefrämjandet, Afrikagrupperna och Cykelfrämjandet.

Mer information på arrangemangets hemsida, hjälp också gärna till att sprida via dess Facebookevent.

Från mötet i Biskopsgården: Pantrarna bygger motståndet i vardagen

Vad betyder Anders Behring Breivik för Göteborgs förorter?
På den paneldebatt om våld, rasism, muslimhat och social nedrustning som arrangerades förra torsdagen mötte de stora ideologiska perspektiven lokala, närmast handfasta aktivitetserfarenheter.

– Vårt arbete börjar nu med kravet på en fritidsgård, men kampen slutar ju inte där. Det är bara ett första steg, sade Majsa Allelin, aktiv i ”Pantrarna – för upprustning av förorten”.
Temat för panelsamtalet rörde sig i spannet mellan kultursidornas debattartiklar, där muslimhat frodats i många år, och stängda fritidsgårdar (med samtidig uppmontering av övervakningskameror) i göteborgsförorten Biskopsgården, där debatten också hölls.
Andreas Malm, debattör och författare till boken Hatet mot muslimer slog an tonen.

– Den fruktansvärda massakern på Utöya i somras var en sorts blixtbelysning av en politisk strömning som funnits under lång tid i Västeuropa, och som blivit väldigt mycket starkare de senaste åren. En islamofobisk höger som ser Europas muslimer som en ”ockupationsmakt”, vilka hjälps fram av socialdemokratin och olika vänsterkrafter, sade Malm som spårat hur denna strömning tagit sig in i en sorts borgerlig mittfåra.
– Man kan hitta den i olika etablerade tidskrifter, som exempelvis Neo, och dessa politiska idéer blir mer och mer rumsrena. De saluförs på bloggar och hemsidor, och inte minst så har vi ju nu i Sverige ett riksdagsparti, Sverigedemokraterna, med denna ideologi.

Malm menade att allt detta förflyttat hela den politiska debatten åt höger, men avslutade dock sin inledning i optimistiska ordalag.
– Några månader efter att SD kommit in i riksdagen föddes den arabiska våren, med den revolutionära kampvågen i Tunisien, Egypten, sedan Libyen, Syrien, Jemen… Och fantastiskt nog har varenda islamofobisk fördom om muslimer då slagits sönder. Dessa erfarenheter går att använda i antirasistisk kamp, menade Andreas Malm.
När ordet gick vidare till Erik Helgeson, fackligt aktiv i Hamnarbetarförbundet och också medresenär på Ship to Gaza i somras, så förflyttades perspektivet lite till frågan om vad en radikal arbetarrörelse skulle kunna spela för roll i denna kamp.

– Det är under perioder av stillestånd, när facket varit passivt, som vi haft problem med motsättningar på arbetsplatsen, även etniska och nationella sådana, då fördomar fått mer utrymme. Men i perioder när det funnits en rörelse, när vi tagit facklig strid i en kollektiv ansträngning kring någon fråga som är angelägen för alla, så har jag märkt en klar attitydförändring, sade Helgeson.
Själv bosatt i Biskopsgården har Erik Helgeson även i ett tiotal år arbetat på gräsrotsnivå med flyktingar i asylrörelsen. Han utmanade lite när han menade att det sedvanliga antirasistiska arbete som bedrivs i olika organisationer inte är tillräckligt.

– Det är legitimt att politiskt påvisa och bekämpa rasistiska krafter och idéer, men vi får inte fastna i att bli en ”antirörelse”. Vi bör samtidigt bredda rörelsen utifrån ett klassperspektiv, i en intressegemenskap där vi har en gemensam motståndare. Då kan vi bygga en offensiv motmakt i vardagen, sade Erik Helgeson.

Majsa Allelin, aktiv i det nystartade nätverket Pantrarna, som verkar just i Biskopsgården, hängde på och förenade i någon mening perspektiven.
– Det handlar ju till stor del om att medvetandegöra i första hand ungdomar om större samhälleliga och politiska sammanhang och perspektiv. Och den första förutsättningen är ju då att vi kan mötas, att vi kan träffa ungdomar i förorterna. Det kan vi göra bland annat genom att, som nu, driva en kampanj för att en fritidsgård i Biskopsgården ska startas. Men sedan måste kampen gå vidare på bredden, sade hon och instämde i Helgesons syn på att klassperspektivet då är avgörande.
Pantrarna har under sin korta tid hunnit arrangera ett sommarläger för ungdomar och en fotbollsturnering med lag från olika förorter i Göteborg. Detta kombinerar de med mer övergripande opinionsbildning. Pantrarna organiserar många rätt unga ungdomar, nästan uteslutande med invandrarbakgrund. Namnet tillkom efter inspiration från Black Panter-rörelsen i USA.
– Men vi är bara en organisation av många. Jag tror mycket på brett samarbete mellan olika rörelser, sade Majsa Allelin.

I den efterföljande diskussionen med publiken knådades frågorna vidare. Konkreta kampanjidéer efterlystes, och konstruktiva bidrag till debatten i alla dess nivåer framfördes.
Majsa Allelin informerade om Pantrarnas planerade demonstration i Biskopsgården den 25 oktober och en representant för den omtalade och aktiva fritidsgården Mixgården i Hammarkullen, vars ungdomar tidigare framgångsrikt agerat för att förhindra nedskärningar, välkomnade pantrarnas verksamhet och inbjöd till samarbete.

Mötet, som arrangerades av tidskriften Röda rummet, Socialistiska Partiet och Ordfront, samlade närmare femtio personer. En uppföljning har startats i form av en kort mötesserie om rasismen och motrörelserna, också den i Biskopsgården.