Kategoriarkiv: Miljö

Föreläsning om boken Slutkört

13407093_1110338909009331_4091184133245421705_n

Välkommen till andra föreläsningen i Vänsterpartiet Göteborgs sommarföreläsningsserie.

Den här gången är det författaren och Volvoarbetaren Lars Henriksson (SP) som kommer och pratar om sin bok slutkört.

Så här beskrivs boken av förlaget:

Du sitter en kall decembermorgon i din bil på väg till arbetet. Det är svårt att få upp värmen, rutorna immar igen, vägarbeten ger köer kommer du att hinna i tid till ditt möte?
Kvällens nödvändiga inköpsrunda måste sen gå till stormarknaden, eftersom butikerna i närområdet tvingats slå igen.
Ska våra städer och tätorter verkligen vara uppbyggda på bilens villkor? Billobbyisternas framgångsrika arbete alltsedan 1950-talet har lett till ett ohållbart samhälle. Nu har det blivit nödvändigt med drastiska motåtgärder för att möta klimathotet.
Volvoarbetaren Lars Henriksson tvingas avliva myten om »den gröna bilen« men visar med andra konkreta exempel hur bilindustrin själv kan bidra till lösningen. Med sin flexibilitet och inriktning på massproduktion är den som klippt och skuren för att ta täten i en omställning av våra transport- och energisystem. Av sig själv lär det inte ske.
Men om de som arbetar i bilindustrin gör klimatomställning till en fråga om att försvara jobben kan det bli möjligt.
Tekniken och kompetens har vi. Kunniga anställda likaså. Så vad väntar vi på?

7/7 kl.18.00-20.00

Andra Långgatan 20

Arr. Vänsterpartiet

EU-politikens framtid

13256540_1234790466538793_7172698155653027565_n

15 år efter EU-toppmötet 2001:
Folkrörelserna och EU-politikens framtid
Lördagen 11 juni – Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg

Gratis inträde. Anmälan till eumotet.2016@gmail.com

Kl 10.00
Arrangörerna presenterar dagen: Korta inledningar följt av diskussion

Kl 10.15
Gör inte offentlig sektor och miljö till handelsvara! Mot TTIP och privatiseringspolitik
Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Per Hernmar, Folkrörelsen Nej till EU

Kl 11.45
Nej till militarisering! För fred!
Ingela Mårtensson IKFF
Pelle Sunvisson FiB/K

Kl 13.00 Lunch

Kl 14.00
Nej till EU:s flyktingpolitik! Försvara asylrätten!
Hans Linde, Vänsterpartiet
Inbjudna: Folkkampanjen för asylrätt

Kl 15.30
Nej till EU:s nyliberala åtstramingspolitik! Offentliga investeringar för rättvis omställning!
Följderna av EU:s jordbruks- och naturresurspolitik
Torgny Östling, bonde, NOrdbruK
EU-tankarna som förslummar arbetslivet
Mikael Nyberg, författare

Kl 17.00
EU-kritiskt samarbete för folkrörelser och partier
Max Andersson, europaparlamentariker mp
Johannes Jensen, Socialistiska partiet
Folkrörelseaktivister

Kl 18.00 Avslutning

Arrangörer: Jordens Vänner
tillsammans med Clarté, Folkrörelsen Nej till EU, NOrdbruK

Den trojanska hästen har besökt Göteborg

Det var Jordens Vänner som arbetar för miljö och solidaritet som placerade ut den gigantiska hästen på Gustav Adolfs Torg. Jordens Vänner och hästen genomför en europaturné för att protestera mot det så kallade frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU som förhandlas fram i hemlighet och utan insyn. Avtalet riskerar att få skadliga konsekvenser för miljön, välfärden och demokratin. Avtalet kan till exempel innebära att EU och Sverige måste göra avkall på de regelverk som i dag gäller för livsmedel, vilket leder till sämre mat i våra butiker.

IMG_2606

Trojanska TTIP-hästen besöker Göteborg

Den 17 maj kommer Jordens Vänner’s trojanska TTIP-häst till Göteborg, vi möts kl 13:30 på Gustav Adolfs Torg och säger vad vi tycker och tänker om detta handelsavtal som förhandlas bakom stängda dörrar precis som ACTA gjorde 2012. Vårt mål är samma som då, att stoppa avtalet och därför har vi protestlistor som folk kan skriva på!

14683_1612514805630472_2930245664744248142_n

Möte: Bilens reformation – som industri och transportmedel

Under kvällen kommer Lars Henriksson att behandla två områden, Förändringen av fordonsindustrin och Förändringen av människors relation till bilen. Ser vi just nu slutet för bilen som transportsystemets bärande balk?

Efter det kommer Filip Hellquist från Sunfleet attutveckla ett par frågeställningar utifrån erfarenheter av mångårig bilpoolsverksamhet. Hur ser nya tidens bilägande ut? Är det en del av livsstilstrenden av delande?

Lars Henriksson är frilansskribent och debattör, men framför allt sedan slutet av sjuttiotalet bilarbetare vid Volvo Personvagnars monteringsfabrik i Torslanda. Lars Henriksson avlivade myten om »den gröna bilen« i och med boken Slutkört där han bland annat visade med konkreta exempel hur bilindustrin själv kan bidra till lösningen. Nu tar han oss vidare i diskussionerna om fordonsindustrins omställningsproblematik inför miljön och framtiden.

Filip Hellquist är regionansvarig i Västsverige på Sunfleet. Företaget startades som ett utvecklingssamarbete mellan Volvo och Hertz. De startade utifrån insikten om att det fanns ett glapp mellan permanent ägande och biluthyrning. Idag har Sunfleet utvecklats till Sveriges största bilpoolsföretag.

Daniel Nordin, IfM och Johanna Lindblad, Ifm kommer att hålla ihop kvällens föredrag och diskussioner.

1 april, kl.18.00.

ArrStiftelsen Ekocentrum i samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal  Aschebergsgatan 44

För en samlad klimatrörelse ödesåret 2015

2015 är på många sätt ett viktigt år. Bland annat hålls ett nytt klimat-toppmöte i Paris i slutet av året där politiska ledare ska träffas med målet att komma överens om en bindande global överenskommelse om att minska utsläppen av växthusgaser.

Hur kan klimatrörelsen i Göteborg samlas för att bli en så stark kraft som möjligt inför dessa utmaningar? Hur ser vi på möjligheten till en eller flera lokala manifestationer under det kommande året? I Stockholm togs nyligen ett initiativ för en samlad klimatrörelse som fick ett starkt gensvar.

På liknande sätt vill vi nu diskutera möjligheterna till samarbete med alla som är intresserade, och bjuder därför in till ett visionsmöte lördagen den 17 januari kl 10:30-16:00 i Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan 7-9. Lunch kommer att serveras till självkostnadspris. Anmäl dig till mötet genom att mejla till: goteborg@jordensvanner.se

1508556_10204833162663338_5693187085903741606_n

Program och ytterligare info:https://mjvgbg.wordpress.com/agera/klimatsamling-2015/

Mötet anordnas som ett samarbete mellan flera grupper och organisationer. I nuläget ingår bland andra Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och grupperna bakom Cykeldemonstrationen och Climate March i Göteborg, men vi vill gärna bli fler!. Och det går förstås lika bra att delta utan att vara medlem i någon organisation.
Har du frågor, vill du ansluta dig eller din organisation till planeringen eller har du ytterligare förslag på vad vi ska diskutera, mejla till: goteborg@jordensvanner.se

Socialistiska Partiet i Göteborg kommer att ansluta sig till det kommande samarbetet i Göteborg inför klimat-toppmötet i Paris

Från Titanics kommandobrygga

Lars Henriksson (SP) i Göteborgs Posten 141003:

Efter minidebatten om vad fyrtiotalssvenskarna visste eller ville veta om nazismens illdåd dröjer sig en tanke kvar: vilka frågor kommer mina barnbarn att ställa om vår tids förnekelser och bortträngningar.

I början av 70-talet presenterade boken Tillväxtens gränser projektet World3, en simulering av jordens framtid där samverkan av befolkning, matproduktion, råvaruförbrukning, miljöpåverkan och ett antal andra avgörande faktorer datorberäknats. Rapporten satte framför allt fingret på motsättningen mellan exponentiell tillväxt (att uttaget av resurser ökar i en ständigt ökande takt) och det faktum att jorden och dess tillgångar är ändliga. Båda gäller fortfarande, tillväxt – kapitalet strävan att växa genom vinst – är själva grundbulten i den kapitalistiska ekonomin och planeten har inte ökat i omfång. Bokens stora genomslag berodde på att modellens standardscenario, fortsatt utveckling i samma spår, ledde till en global kollaps under nästa århundrade. Det århundrade som nu är vårt.

Läs hela texten här:

http://bilpolitik.wordpress.com/2014/10/03/fran-titanics-kommandobrygga/

Cykeldemonstrationen 2014

För femte året i rad att anordnas en klimatdemonstration på cykel! Demonstrationen kommer i år ske lördagen den 13 september, dagen före de allmänna valen samt folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg.

Vi kommer cykla genom centrala stan och demonstrationsvägen går från Järntorget via Haga Nygata och Vallgatan till Kungsportsplatsen med mål Bältesspännarparken. Vi cyklar i år endast under parollen “TRÄNGSELSKATT FÖR VÅRT KLIMAT” eftersom frågan är högaktuell i och med folkomröstningen och många klimatpolitiska idéer ryms under den parollen.

Även i år kommer delar av balkanbandet ” Halkan Balkan” spela på cykelkärror i demonstationståget!

På kvällen kommer vi i samarbete med kulturföreningen Prins Viktor anordna en efterfest! Brigaden och Järnnätterna kommer spela och festen pågår mellan 20-03.

affischen 2014

Gå även med i vår facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/cykeldemogbg/?fref=ts

Arrangörer för demonstrationen:
Fältbiologerna, Grön Ungdom, Gröna Studenter, Göteborgs miljögrupp/Jordens Vänner, Göteborgs mångkulturella trafiksäkerhetsförening, JAK Medlemsbank, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, JA till trängselskatt i Göteborg, Omställning Göteborg, Socialdemokraterna, Socialistiska Partiet, SSU, Vänsterpartiet

Vi ses den 13 september!

www.cykeldemonstrationen.se

Det krävs ett socialistiskt alternativ!

Nästa person att presentera på kommunalvalsedeln är den oberoende kandidaten Christina Schmidt. Plats sex på vallistan.

Ålder: 65 år

Disputerat på en avhandling om den franske antropologen Claude Lévi-Strauss

Arbetar för närvarande som administratör vid Havsmiljöinstitutet

Motstånd mot den pågående nedmonteringen av den svenska välfärden är en aktuell och viktig fråga. Därför stöder jag Folkkampanjen för en gemensam välfärd. Men miljö- och flyktingfrågor är minst lika viktiga. Vår rovdrift på naturen – med bland annat utrotning av arter, negativ klimatpåverkan, försurning av haven – drabbar ytterst förutsättningarna för allt liv på jorden. Den är inte oundviklig, utan en följd av det världsekonomiska systemets inneboende jakt på vinst. Samma jakt är även orsak till de krig och fattigdom som driver ett stort antal människor på flykt från sina hemländer.

20140811_5332

Att emellanåt leka med asylsökande barn vid flyktingförläggningen i Göteborg, som jag gör, förändrar ingenting. Det är roten såväl till dagens privatiseringar av den offentliga sektorn med ökande klassklyftor till följd, som miljöförstörelse och krig som måste bekämpas. Mot det på vinst grundade ekonomiska systemet krävs ett socialistiskt alternativ. Socialistiska partiet tillhör den enda antikapitalistiska strömningen som har en klart formulerad programmatisk syn på socialistisk demokrati. Det är i solidaritet med denna och i hopp om att bidra till att bekämpa hoten mot vår planet och verka för en human flyktingpolitik som jag ställer upp som kandidat för SP i årets kommunalval.

Ja till trängselskatten – nej till Västsvenska paketet

10533737_910812918945232_1602692838059577584_n