Kategoriarkiv: Kristallnatten

All you fascists bound to lose!

Gustav Bertilssons tal under Kristallnatts-manifestationen:

Välkommna till Socialistiska Partiets minnesvaka över kristallnatten, vad som hade lett fram till den natten, de som drabbades och vad som hände därefter.
Så vad hände egentligen natten till den 10:e november 1938?

Enligt Nazistregimen var det ett folkligt uppror mot den judiska eliten som påstods suga ut det tyska folket. För de som ville se var det en välregisserad statlig pogrom mot den judiska befolkningen i tyskland som ledde till att tusentals hem skövlades och hundratals miste livet.
En blodig natt som förvarnade om vad som komma skall.

Här följer en sång skriven av de som senare hamnade i arbetslägerna. En sång som talar om det armod och förtvivlan som rådde, men också den längtan och hopp om att få återvända hem.

* Die moorsoldaten

Förföljelsen av människor som utmålas som aparta i vårt samhälle har en smärtsamt stor del av våran historia och vår nutid.

Något som är intressant med just vad som hände i nazityskland och vad som händer i vår nutid är hur anti-semitismen och annan xenofobi används som en anti-elitistisk propaganda, samtidigt som den lägger en slöja över den härskande klass som är den egentliga orsaken till folkets missnöje.

kristallnatten2

Trump är ett skinande exempel på detta då hans antisemitiska och xenofoba retorik hårdnar och hårdnar för att dölja sin egna roll i utsugningen av samhällets resurser.
Utöver denna falska anti-elitistiska retorik, växer en underblåst rädsla för de människor som flyr från krig och naturkatastrofer och önskar söka skydd här i Europa, ofta i islamofobisk form.

Återigen här kopplas ibland rädslan för andra människor ihop med en påstodd kamp mot etablissemanget. Makthavarna i Bryssel konpirerar mot det svenska folket genom att tillåta en invadring som är för hög för att landets resurser ska räcka till.
Eller så är allt en kulturmarxistisk judekonspiration som ansyftar till den svenska rasens försvinnande.

Högerpopulister och fascister har ett smörgåsbord av den ena skruvade förklaringen efter den andra till vårt samhälles våndor.
Allt för att undvika de verkliga orsakerna till en försämrad ekonomi, ett osäkrare samhälle och en värld i förändring.

Men det hjälper inte att skriva på facebook att de som röstat på trump, brexit, SD eller Front National är moraliskt degenererade, rasister eller helt enkelt korkade.

Speciellt inte när västvärldens länder inte har sett en politik på decennier som vänt sig mot de som står som förlorare när den nyliberala politiken, de ekonomiska kriserna och segregationen svept över landet.

Mittenpolitiken är den hårda kalla verkligheten, det blir inte så mycket bättre för dig lilla vän.
Vill man inte förstå varför människor röstat på SD, trump och andra vidriga partier och personer, vill man inte heller förstå det nödvändiga i den förändring som måste ske. Och vad som krävs av oss för att den ska ske.
Kanske på grund av att man själv inte drabbats så hårt än.

För att förhindra kommande kristallnätter måste vi tro på en förändring som innefattar alla människor, världen över.

Och vi måste organisera för att den förändringen skall ske.

Släpp mobilen, organisera er!
* All you fascists bound to lose!

Till minne av kristallnatten

thumbnail_img_6112

Sorgligt nog bröts den mångåriga traditionen av breda antirasistiska demonstrationer till minne av Novemberpogromerna i Tyskland 1938, den så kallade ”kristallnatten”.
Inga av de politiska organisationer som deltog i fjolårets manifestation var intresserade ​av att arbeta för någon demonstration.

Socialistiska Partiets Göteborgsavdelning beslutade då att genomföra en egen mindre manifestation i Brunnsparken. Trots kyla och mörker blev det en bra manifestation med tal och sång av Gustav Bertilsson och utdelning av ett hundratal Internationalen. Göteborgssocialisternas torgmöte fick åtskilliga lovord av förbipasserande som uppskattade denna lilla ljusglimt i mörkret.

Inga fler Kristallnätter!

9 november i Göteborg:

9:e Novemberkommitén, där bland annat Göteborgs Rättighetscenter finns representerat, anordnar en manifestation till minne av Kristallnatten.

Genom appelltal på Bastionsplatsen vill nätverket uppmärksamma de grupper som blev drabbade av förintelsen: judar, romer, resande, personer med funktionsvariationer, hbtq personer, samt fackligt organiserade.

Demonstrationsbanderoller kommer vara målade med våra huvudparoller:

-Inga fler kristallnätter!
-Mot antisemitism, antiziganism, homofobi, islamofobi, funkofobi och rasism.
-För alla människors lika värde

10689451_981386408554549_2425042825000269806_n

Tidsschema

15.45 Samling Götaplatsen
16.00 Fackeltåg avgår mot Bastionsplatsen där minnesstunden äger rum
17.00 Bastionsplatsen tal och appeltal
18:00 Minnesceremoni Synagogan

Talare från:
Resandefolkets kulturförening
RFSL
Romska rådet
LO
Unga rörelsehindrade
Judiska församlingen

Moderator: Göteborgs rättighetscenter

Säkerhet: Personer med gula västar är huvudansvariga för säkerheten. Vi tar ett gemensamt ansvar för att gå i samlade smågrupper från manifestationen. Utse gärna en ansvarig huvudperson från varje organisation som leder gruppen från manifestationen.

Medverkande organisationer:
Göteborgs interreligiösa råd
Göteborgs Rättighetscenter – mot diskriminering
Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Handikappförbunden Göteborg
Immigrant Institutet Göteborg
Judar för israelisk-palestinsk fred Göteborg
Judiska församlingen Göteborg
Liberala Ungdomsförbundet Göteborg
Moderaterna Göteborg
Resandefolkets kulturförening Göteborg
RFSL (Riksförbundet för homosexuell, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Göteborg
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) Göteborg
Socialdemokraterna Göteborg
Socialistiska Partiet Göteborg
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben
Utopia Göteborg
Vänsterpartiet Göteborg

75 år sedan Kristallnatten och Europa blundar igen

75-årsminnet av Kristallnatten kan inte bara handla om att sörja och hedra dåtidens offer. I dagens Europa formas åter en jordmån för pogromer och förintelsekampanjer som då skördade miljontals offer, skriver bland andra George Braun, Judiska församlingen i Göteborg.

På kvällen den nionde november 1938 inleddes det första av två skräckens dygn för judar i det Tyska riket. Naziregimen i Berlin gav klartecken för en organiserad pogrom riktad mot judar och judisk egendom i Tyskland och Österrike. Mer än 1 000 synagogor brändes, ett hundratal personer dödades på plats och nära 30 000 judiska män deporterades till koncentrationsläger. Vi vet att 2 000 av dem dog inom tre månader.

Det krossade glas som gnistrade som kristall på städernas gator kom från skyltfönstren till mer än 7 000 förstörda butiker med judisk anknytning och från bostäder som plundrades och vandaliserades av SA-styrkor och civila lynchmobbar.

Kristallnatten beskrivs ofta som en ögonöppnare. I backspegeln är det lätt att se vägen från novemberpogromen till de svarta åren då minst 12 miljoner människoliv skördades i nazistiska dödsläger, framför exekutionspatruller eller maldes till döds i slavarbete. Ungefär hälften av offren var judar. Bland de övriga fanns romer, resande, slaver, personer med funktionshinder, homosexuella och politiska motståndare.

De flesta valde att blunda

För dem som ville se var förföljelsen uppenbar efter den 9 november. Ändå valde de flesta att blunda. Antisemitismen var inte isolerad till Tyskland. De flesta länder i världen höll gränserna stängda för flyende judar.

Men inte heller kristallnätterna kom utan förvarning. I det tyska riket hade raslagarna skruvats åt successivt sedan det nazistiska maktövertagandet 1933. Nürnbergförordningarna från 1935 fråntog judar, romer och resande samt färgade av afrikansk börd deras tyska medborgarstatus och därmed rätten att inneha offentliga ämbeten. Dessa grupper förbjöds också att ingå äktenskap eller ha sexuella relationer med ”tyskar”. Hbtq-personer förföljdes som dekadenta, psykiskt och fysiskt funktionshindrade som undermåligt rasmaterial. Deras arvsanlag fick inte spridas. Ideologiska motståndare till rasförföljelse, militarism och nationalism fängslades som statsfiender.

I ett vidare europeisk perspektiv frodades idén om att människovärdet kan villkoras utifrån etnicitet, kön, normavvikelser, religion och ideologi i ett tankegods sammansatt av nationell chauvinism och föreställningar om europeisk överlägsenhet.

Återigen jordmån för pogromer

Mot en sådan bakgrund kan 75-årsminnet av kristallnatten inte bara handla om att sörja och hedra dåtidens offer. I dagens Europa formas åter en jordmån för pogromer och förintelsekampanjer som då skördade miljontals offer. Aldrig sedan Andra världskriget har så många folkvalda rasister huserat i Europas parlament. I nästan alla länder i Europa möter romer och resande förföljelse, förtal och fattigdom. Utomeuropeiska flyktingar möts av stängda gränser och tvingas leva som papperslösa i samhällenas yttersta marginaler. Många möter döden i öknar, på hav, och berg på sin flykt undan krig, förföljelser och fattigdom.

I Ungern skanderar nyfascisterna i Jobbik mot judar som landsförrädare och romer som kriminella medan ledande företrädare för regeringspartiet Fidesz faller in i kören. På gatorna jagas romer och flyktingar av Jobbiks militanta stödtrupper. Också i Grekland misshandlas och mördas flyktingar och politiska motståndare av högerextrema huliganer medan deras parlamentariska representanter i Gyllene Gryning ivrigt förnekar att Förintelsen alls ägt rum.

Islam utmålas på många håll i Europa som det nya hotet mot kulturell och etnisk homogenitet. Såväl muslimer som judar utsätts för fysiska och verbala angrepp när de manifesterar sin grupptillhörighet med traditionella och religiösa symboler.

I Ryssland och på många andra håll har myndigheternas förföljelse av hbtq-personer hårdnat och berövat dem rätten att offentligt uttrycka sin identitet.

Främlingsfientlighet normaliseras

Också i Skandinavien normaliseras främlingsfientlighet och rasism. Skånepolisen beskriver ett register med beteckningen ”kringresande” vilket enbart tycks innefatta personer med romsk anknytning som ett verktyg för att bekämpa brott. Bara två år efter Breiviks massaker på 77 unga socialdemokrater i Norge har främlingsfientliga Fremskrittspartiet tagit plats i kabinettet. Några veckor senare uttrycker partiets vice partiledare att romer bör förbjudas i landet, ett eko från 20-talets ras- och kulturlagar.

Vi som undertecknar detta kan ha olika åsikter i en mängd samhällsfrågor. På Kristallnattens 75-årsdag vill vi manifestera tillsammans för alla människors lika värde. Mot rasism, antisemitism, islamofobi, antiziganism och homofobi. Inga fler kristallnätter.

George Braun

Judiska församlingen i Göteborg

Katarina Katz

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

Kaj Heino

ordförande RFSL Göteborg

Simon Wallengren

ordförnade Kulturgruppen för resandefolket

Masoud Vatankhah

Göteborg mot rasism

Andrea Thibault

ordörande Göteborgs rättighetscenter

Lena Bergström

Stolta föräldrar till HBTQ-barn

Beatrix Karlsson

Asylkommittén

Cecilia Dahlman Eek (S)

riksdagsledamot

David Lega (KD)

kommunalråd Göteborg

Thomas Martinsson (MP)

kommunalråd Göteborg

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot Göteborg

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd Göteborg

Mats Pilhem (V)

kommunalråd Göteborg

Deeqo Hussein (PP)

Björn Wikman

ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg

Jimmy Broberg (S)

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Hans-Owe Arvidsson

präst, Högsbo församling

Anders Svensson

Socialistiska Partiet

Alex Sen

Internationella Socialister

Siavosh Derakhti

verksamhetschef UMAF, Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet (Raul Wallenbergpriset 2013)

Alex Bengtsson

stiftelsen Expo

75 år sen kristallnatten – bredare enhet än på länge i Göteborg

På kvällen den nionde november 1938 inleddes det första av två skräckens dygn för judar i det Tyska riket. Nazi-regimen i Berlin gav klartecken för en organiserad pogrom riktad mot judar och judisk egendom i Tyskland och Österrike. Mer än 1000 synagogor brändes, ett hundratal personer dödades på plats och knappt 30 000 judiska män deporterades till koncentrationsläger. Vi vet att 2000 av dem dog inom tre månader. Det krossade glas som gnistrade som kristall på städernas gator kom från skyltfönstren till mer än 7000 förstörda butiker med judisk anknytning och från bostäder som plundrades och vandaliserades av SA-styrkor och civila lynchmobbar.

Med den bakgrunden startades på 1980-talet årliga demonstrationer i Göteborg dem nionde november. på gemensamt initiativ från den antinazistiska rörelsen i Göteborg som var dominerad av vänsterorganisationer och Judiska församlingen. Deltagandet var under många år mycket brett, med allt från borgerliga partier till yttersta vänstern samt olika minoritetsorganisationer.

Men efter två händelser på 1990-talet, dels när dåvarande KPMLr drev igenom att palestinafrågan skulle tas upp i demonstrationen, dels ett år då ett stort svartklätt och svartlmaskerat block skrämde slag på många äldre judar så splittrades manifestationen i två. En ledd av judiska församlingen och med deltagande av främst borgerliga partier i övrigt och en dominerad av vänstern inklusive socialdemokraterna.

Efter händelserna i Göteborg år 2001 försökte socialdemokraterna och vänsterpartiet inklusive deras ungdomsförbund förbjuda den yttersta vänstern att delta i den vänsterdominerade manifestationen. Något som i praktiken skulle inneburit en uteslutning av hela den antinazistiska rörelsen i Göteborg. Men just därför kunde det inte genomföras utan yttersta vänstern och alla antirasistiska organisationer deltog ändå i fackeltåget. Den av judiska församlingen dominerade manifestationen forsatte äga rum varje år.

Året efter försöken att utesluta lämnade SSU, Ung Vänster, socialdemokrater och Vänsterpartiet samarbetet. Olika antirasistiska organisationer (i sin tur dominerade av syndikalister, anarkister och Socialistiska Partiet) kom att dominera och olika initiativ till att samordna de två existerande manifestationerna togs. Ingen samordning kunde ordnas. För att minska motsättningarna infördes i denna veva förbud mot nationsflaggor av olika slag i fackeltåget. Detta förbud har sen dess upprepats varje år. Det hela fortsatte på samma sätt i flera år. Försök till samordning, försök till en gemensam manifestation gjorde varje år utan att lyckas.

Efter några år kom Kommunistiska Partiet (KP, tidigare KPMLr), RKU, Ung Vänster, Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna (RS) åter med bland arrangörerna. I slutet av 2000-talets första årtionde kom Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) med bland arrangörerna och de kom alltefterhand att få en mer dominerande roll. Det blev därefter ett starkt fokus på att försöka samordna det vänsterdominerade fackeltåget med andra organisationer inklusive Judiska församlingen. Något som i sin tur ledde till att RS ett år ordnade en tegen manifestation. Det året var det alltså tre olika arrangemang. Huvudsaklig anledning till deras eget arrangemang var förbudet mot partifanor.

2012 var fackeltåget betydligt bredare arrangörsmässigt än tidigare under 2000-talet då flera minoritetsorganisationer deltog igen. Genom att förbudet mot partifanor inte fanns kvar fick demonstrationen emellertid en stark vänsterprägel rent visuellt. Något som kritiserades kraftigt av olika minoritetsorganisationer i efterhand.

Kritiken ledde i sin tur till krav på förbud mot partifanor och nedtoning av fackeltågets vänsterprägel i årets förberedelsarbete för fackeltåg och manifestation den 9 november. Även judiska församlingen bjöds inte till planeringsmöten för att om möjligt samordna det hela med dem. Detta lyckades och årets kristallnattsmanifestation blir därför den bredaste på länge. Med deltagande av representanter från fler antrasistiska organisationer, de flesta minoritetsgrupper som utsattes för nazisternas förföljelse på 1930-talet och de flesta av dem som utsätts för olika former av rasism och etnisk diskriminering idag. Judar, romer, resande, HBT, muslimer, svarta och handikappade. Den politiska bredden är också stor, med allt från borgerliga politiker och ungdomsförbund till yttersta vänstern i form av SP och Internationella Socialister (IS).

Förbudet mot partifanor och nedtoningen av vänsterprägeln fick dock RS att lämna samarbetet. Även Vänsterpartiet lämnade samarbetet, synbarligen av samma skäl, men det enda skäl man officiellt uppgivit är att planeringsmöten präglade av odemokratiska strukturer och härskartekniker. KP och RKU lämnad av andra skäl, man var inte nöjda med tidpunkten för fackeltåget då man vill ha det tidigare på dagen. Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) lämnade samarbetet av okända skäl. Dessa organisationer ordnar tillsammans och med en del andra en egen manifestation.

Anders Svensson/medlem i Socialistiska Partiet

Flygbladsutdelning på lördag

Lördagen den 9 november hoppas vi att så många medlemmar som möjligt vill hjälpa till med flygbladsutdelning innan demon ”Inga fler kristallnätter! – För alla människors lika värde” startar på Götaplatsen. Flygbladets innehåll är Radikalt Forum som SP arrangerar tillsammans med IS den 16 november. Samling kl.15.45 utanför Stadsteatern vid Götaplatsen.

Inga fler kristallnätter!


SP-Göteborg uppmanar alla att gå med i den årliga demonstrationen till Kristallnattens minne.

Tid: Lördagen den 9:e november klockan 16.00

Plats: Götaplatsen, Göteborg

Klicka gärna på bilden för att ladda hem en större version av affischen som du kan skriva ut och sätta upp.

Affischering och flygbladsutdelning

Kommande SP-aktiviteter:

Gemensam affischering i Majorna inför Kristallnatts-demonstrationen 9/11. Samling söndag 4/11 kl.13.30 på partilokalen.

Utdelning av flygbladet ”Avreglering av färdtjänsten ger usla villkor åt förarna!” i Rannebergen. Samling tisdag 6/11 kl.18.00 vid Angered Centrum.