Kategoriarkiv: Välfärd

SP: Ett symptom på en allvarlig sjuka i Göteborgs politiska ledning

I GP 3 /12 kunde vi göteborgare läsa att förvaltningen i Majorna Linné skickade samtliga sina 60 chefer på tvådagars konferens i Varberg, kostnad drygt 100 000 kr, samtidigt som kommunen lägger ner vårdcentraler, stänger biblioteket och genomför drastiskta nedskärningar på den vanliga personalens arbetsvillkor.

Konferensens tema var förbättrad arbetsmiljö och lägre sjukskrivningstal bland de anställda. Det är onekligen frestande att påpeka, att sjukskrivningarna förmodligen beror på den dåliga arbetsmiljö som uppstår till följd av de neddragningar som genomförs för att kunna bekosta den aktuella konferensen.

Frågan är emellertid för viktig för syrligt formulerad opportunism. Det är ett symptom på en allvarlig sjuka i Göteborgs politiska ledning.

Väljer den politiska ledningen att under brinnande nedskärningar av den gemensamma välfärden lägga motsvarande 3 månaders arbetstid (60 chefer, 2 dagars arbete vardera) på en chefskonferens, då borde det kunna förutsättas att frågan är central och resultatet viktigt för Göteborgs alla invånare och anställda. Men vad blev resultatet? En gemensam policy för nya riktlinjer för nya rutiner för nya system för bättre arbete med arbetsmiljö?

Det är i sig ett problem, att den politiska ledningen i Göteborg tillåter sina chefer att förlägga dyra konferenser på flotta semesterorter. Det är ett större problem, att den politiska ledningen godkänner motsvarande 3 månaders arbete på frågor som kunnat besvaras genom några enkla telefonsamtal till de anställdas fackföreningar och regionala skyddsombud.

Det allra största problemet i sammanhanget är emellertid följande: varför har den politiska ledningen i Göteborgs kommun valt att ha en sådan formlig armé av chefer – 60 chefer bara i Majorna Linné – att det krävs ett helt konferenshotell för att samla dem till ett möte? Hur stor del av våra skattemedel spenderas egentligen på den politiska ledningens byråkratiska hjälpredor och deras lika dyra som tvivelaktiga verksamhet?

Vore det inte mer ändamålsenligt för såväl invånare som anställda i Göteborg, om de gemensamma resurserna satsades på bevarade vårdcentraler och bibliotek, och kortare arbetstid med bibehållen lön?

Och vill kommunledningen veta vad som behövs för att få en bättre arbetsmiljö så har vi ett tips: fråga de anställda och deras fackliga organisationer. Det brukar trots allt vara så, att vanliga anställda själva vet vad de behöver för att få en bättre arbetsmiljö.

Magnus Johansson
Mikael Åhman
Kommunpolitiska talespersoner SP Göteborg

Göteborg: En annan vård är möjlig

13501841_293945377612658_3573058196986037814_n

SLUT PÅ REAN – EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG!

Vi är många som kämpat länge och bara tillsammans kan vi fortsätta, bara då är vi starka – nu är det slut på rean, nu visar hela Sverige att en annan vård är möjlig!

Den 4 september kommer det att anordnas manifestationer runt om i landet. För det kokar och många har fått nog av att tala utan att ledningen lyssnar. Vi har fått nog av att patienter skadas och dör p.g.a. otillräckliga resurser. (http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/365446?programid=1316)

Från norr till söder ser vi vårdpersonal som slår larm och som samlar sig och stärker varandra i aktioner mot en vård som förfaller. Som med ord och handling står upp för en trygg och värdig vård för oss alla!

Vi ser solidaritet och samarbeten mellan yrkesgrupper inom vården som gör oss starkare. På IVA i Kristianstad har specialistsjuksköterskor sagt upp sig i protest mot ohållbara arbetstider och i Nyköping på akutkliniken har sjuksköterskorna larmat om en ohållbar arbetssituation. De backas upp av läkare, undersköterskor, ambulanspersonal och andra anställda. Det har skrivits många debattartiklar av läkare om det medicinskt ohållbara i att akutsjukhusen utarmas på erfaren personal och att vårdplatser är stängda p.g.a. sjuksköterskebrist.

Studentupproret 24K har visat att om man håller ihop så går det att förändra – de har pressat upp ingångslöner med flera tusen kronor.

Patienter och patientföreningar vänder sig till media i sin kamp för överlevnad och ett drägligt liv.

Vi är vårdpersonalen – av alla kategorier, vi är patienterna, vi är alla som vet att en annan vård är möjlig. En vård bortom nedskärningar maskerade som effektiviseringar. En vård bortom semesterkaos, övertid, omänsklig arbetsbelastning och låga löner. En vård där alla kan uppleva trygghet och där personal får förutsättningar att ge den vård lagen kräver och de själva brinner för att ge. Vi är många! Vi är Vårdupproret!

Vi vänder oss till ansvariga politiker och tjänstemän och våra krav är:

– En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården!
– Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
– Färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger färre vårdskador och ökad överlevnad
– Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
– Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
– Lika vård för alla!

Mailadress: 4septgoteborg@susf.se

Göteborg: Gustaf Adolfs torg, kl.16.00-18.00

En annan vård är möjlig

13428468_10154118484972400_1735127487340394988_n

SLUT PÅ REAN – EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG!

Vi är många som kämpat länge och bara tillsammans kan vi fortsätta, bara då är vi starka – nu är det slut på rean, nu visar hela Sverige att en annan vård är möjlig!

Den 4 september kommer det att anordnas manifestationer runt om i landet. För det kokar och många har fått nog av att tala utan att ledningen lyssnar. Vi har fått nog av att patienter skadas och dör p.g.a. otillräckliga resurser.

Från norr till söder ser vi vårdpersonal som slår larm och som samlar sig och stärker varandra i aktioner mot en vård som förfaller. Som med ord och handling står upp för en trygg och värdig vård för oss alla!

Vi ser solidaritet och samarbeten mellan yrkesgrupper inom vården som gör oss starkare. På IVA i Kristianstad har specialistsjuksköterskor sagt upp sig i protest mot ohållbara arbetstider och i Nyköping på akutkliniken har sjuksköterskorna larmat om en ohållbar arbetssituation. De backas upp av läkare, undersköterskor, ambulanspersonal och andra anställda. Det har skrivits många debattartiklar av läkare om det medicinskt ohållbara i att akutsjukhusen utarmas på erfaren personal och att vårdplatser är stängda p.g.a. sjuksköterskebrist.

Studentupproret 24K har visat att om man håller ihop så går det att förändra – de har pressat upp ingångslöner med flera tusen kronor.

Patienter och patientföreningar vänder sig till media i sin kamp för överlevnad och ett drägligt liv.

Vi är vårdpersonalen – av alla kategorier, vi är patienterna, vi är alla som vet att en annan vård är möjlig. En vård bortom nedskärningar maskerade som effektiviseringar. En vård bortom semesterkaos, övertid, omänsklig arbetsbelastning och låga löner. En vård där alla kan uppleva trygghet och där personal får förutsättningar att ge den vård lagen kräver och de själva brinner för att ge. Vi är många! Vi är Vårdupproret!

Vi vänder oss till ansvariga politiker och tjänstemän och våra krav är:

– En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården!
– Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
– Färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger färre vårdskador och ökad   överlevnad
– Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
– Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
– Lika vård för alla!

Nationell initiativtagare till uppropet om manifestationer är Florencegruppen med Päivi Vilkkavaara, Charlotta Dickman och Agneta Lenander. Vi är också kontaktpersoner.

Gör såhär: När du/ni bestämt er för en aktivitet på er ort den 4 september under parollen SLUT PÅ REAN – EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG kontaktar ni oss och berättar var och vad ni vill göra (demonstration, manifestation, möte eller liknande). Hos oss kan ni få hjälp med bl.a. en affischmall och tips på hur ni når ut till folk eller vilka ni kan kontakta som redan har planer på er ort. Plakat ordnar individer själva för att det ska vara praktiskt organisatoriskt. Förslag på tillverkning av plakat och texter kommer att finnas men man får också skriva det man själv vill uppmärksamma.

Manifestationerna skall vara partipolitiskt obundna.

STOCKHOLM
Sergels torg. Kl. 14.00-16.00

Orter som som är med/uttryckts intresse i hittils:
Malmö
Helsingborg
Kristianstad
Stockholm
Göteborg
Linköping
Jönköping
Trelleborg
Umeå

Mailadresser till lokala planeringsgrupper:
Stockholm: 4septstockholm@susf.se
Skåne: malmo4sept@susf.se
Göteborg: 4septgoteborg@susf.se
Umeå: 4septumea@susf.se

Nu kör vi!

Meröppet? Nej tack!

I BIS 4/2015 publicerades under rubriken ” Meröppet x2 ” två artiklar som var för sig tar upp intressanta aspekter på den så kallade Meröppna biblioteksverksamheten. Här kommer mina reflektioner och slutsatser om Meröppet mot bakgrund av de argument och reflektioner som presenteras i de två artiklarna.

I artikeln ” Utvecklingen med personallösa bibliotek kräver att vi tänker efter ” belyser Charlotte Högberg och Martin Persson de omedelbara och uppenbara bieffekterna som kommer av införandet av meröppet nämligen att en större andel av den totala arbetstiden går åt till inre arbetsuppgifter.

Jag ställer mig därför frågande till ett stycke från Axiels produktblad, som Högberg och Persson refererar till, att införande av meröppet skulle ha inneburit att personal frigjorts till att hjälpa besökarna samt att bibliotekspersonalen skulle ha fått mer tid att bedriva verksamheter utanför bibliotekets rum. För det första faller hela påståendet på sin egen orimlighet eftersom ju hela poängen med det meröppna biblioteket är att personal ska bemanna biblioteket så lite som möjligt. För det andra ställer det på ett absurt sätt olika arbetsuppgifter mot varandra så att exempelvis sökhjälp i informationsdisken hamnar i motsats till uppsökande verksamhet på BVC och arbetsplatser. Av allt att döma ger ju Axiel här i själva verket uttryck för behovet av ökad biblioteksservice i hela landet. Det i sin tur borde ge de fackliga organisationerna extra råg i ryggen att driva krav på bättre arbetsvillkor och fler anställda bibliotekarier.

meröppet

På det meröppna personallösa biblioteket läggs allt ansvar på den enskilde besökaren att efter bästa förmåga själv finna vad hen söker. Bibliotekets unika roll att både ge professionell hjälp och vägledning – som exempelvis referenssamtal – blir därmed av sekundärt intresse för anhängarna av meröppet eftersom det ju förutsätter att personal finns tillgänglig under hela öppettiden.

Helt klart är införandet av meröppet ett tydligt steg mot privatisering av biblioteksverksamheten, där det dessutom krävs lånekort och 18- årsgräns för att kunna besöka biblioteket under hela öppettiden. Konsekvenserna av införandet av meröppna bibliotek blir att stora grupper i samhället diskrimineras och stängs ute från biblioteket.

Att besökare av meröppna bibliotek, i vissa intervjuundersökningar, tycks acceptera att bibliotekspersonal inte finns tillgänglig under hela öppettiden kan därför inte tas som intäkt för att konceptet är populärt bland allmänheten. Sannolikt är det istället ett uttryck för att invånarna på orten vant sig vid att de lokala politikerna vägrar att möta allmänhetens krav på utökad biblioteksservice genom att anställa fler bibliotekarier.

Det är alltså en illusion att tro att införandet av de personallösa meröppna biblioteken går att förena med målsättning att ge allmän och lika biblioteksservice åt alla.

För att nå målet om alla besökares lika rätt till fullvärdig biblioteksservice är bemanning högskoleutbildad bibliotekspersonal under hela öppettiden både en grundförutsättning och ett kompromisslöst krav.

Per Hjalmarson (Socialistiska partiet)

Backa bibliotek

Debattartikeln har tidigare publicerats i publikationen Bibliotek i Samhället.

Stoppa nedskärningarna på Karl Johansskolan!

Debattinlägg från socialister i Göteborg:

Karl Johansskolan är åter igen på tapeten. Nyheter om nedskärningar på skolan har publicerats i stort sett dagligen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Som förälder till barn på skolan blir man naturligtvis mycket orolig och på det möte tisdagen den 21 mars som hölls på skolan var det nog inte många som blev mindre oroliga. Skolledningen tillsammans med den inbjudna tjänstemannen förnekade bestämt att de nedskurna resurserna skulle ha någon allvarligt negativ effekt.

Detta mantra har repeterats till förbannelse under decennier av sparande på skolor. Men alla som har ögon att se med ser att personaltätheten är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet, speciellt när det kommer till barn.

Karl_Johansskolan_i_Göteborg

Lärarfacket Lärarnas Riksförbund har redan varnat i en riskanalys om Karl Johansskolan att personalen redan är idag är alldeles för hårt pressad och att lärare tvingas arbeta extra med att stödja fritidspedagogernas arbete.

Vi ställer oss mycket frågande till vilken nytta den rödgröna majoriteten ser i att gå med på så snäva budgetramar som det här. Beslutet kom dessutom ironiskt nog knappt två veckor efter att Miljöpartiets Gustaf Fridolin annonserat att regeringen skulle göra en satsning med ”Elevhälsa och speciallärare i fokus”.

Vi vill gärna påminna Gustaf Fridolins partikamrater i staden om orden ”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna”.

Vi ifrågasätter också att S och V släpper igenom beslut som i praktiken saboterar förtroendet för en offentligt driven skola. Det är att bjuda förespråkarna för friskolor på gratis politiskt utrymme.

Jacob Oscarson förälder till barn på Karl Johansskolan

Anita Blixt Lärare

Magnus Johansson Lärare

Medlemmar i Socialistiska Partiet i Göteborg

Behov eller marknad?

11035322_385550114903052_7838217776449788707_n

New Public Management, marknadsstyrningen av offentliga verksamheter, ifrågasätts allt starkare, inte minst av de som arbetar inom välfärden. Men finns det alternativ och vad kan man inom befintliga ramar göra lokalt och regionalt göra redan nu, och det oavsett regering? Finns det bra exempel?

Ulrika Lorentzi utredare, Kommunal
Helén Eliasson politiker (s), Västra Götalandsregionen
Per Anders Flordal läkare, utredare, Gemensam Välfärd Stockholm
Mats Norrstad lärare, debattör, Lärarförbundet

Lördag 25 april 2015, kl 13.00-15.00
Mötesplatsen, S:a Allégatan 1B, Järntorget Göteborg

Välkomna!

Ett samarbete mellan Folkkampanj för Gemensam Välfärd Göteborg och ABF Göteborg. Efter samtalet arrangerar Folkkampanjen för gemensam välfärd workshops i mindre grupper för vård, skola och omsorg.

”Byråkraterna borde lämna skrivborden och arbeta för en bättre stadsdel”

• Svensk-Somaliska Neutral ungdomsförening, NUF, verkar i Biskopsgården
• Föreningen har anklagats för kriminalitet efter en oklar incident
• NUF: ”Nu måste vi gå vidare och göra något bra för samhället”

Biskopsgården i Göteborg är på allas läppar efter de fruktansvärda dödsskjutningarna på Vårväderstorget. Politiker, debattörer och tjänstemän efterlyser nu större engagemang från civilsamhälle och föräldrar för att stoppa våldet.
Den Svensk-Somaliska organisationen Neutral ungdomsförening har under många år arbetat just så för att göra Biskopsgården till en bättre plats för alla – framför allt ungdomar. Den 26 mars hölls ett seminarium i Neutrala ungdomsföreningens lokaler på Godvädersgatan i Biskopsgården. Seminariet handlade om föreningens arbete i sociala frågor för en värdig framtid för ungdomar, och de utmaningar föreningen upplevt. Talare var journalisten Mattias Hagberg och NUFs styrelsemedlem Abdiaziz Abdikadir. Mattias Hagberg har skrivit rapporten ”Vi vill göra skillnad – om särbehandling och diskriminering”, som handlar om de problem föreningen har haft med stadsdelsnämnden och hur detta har försvårat föreningens arbete. Till stor del handlar det om en oklar incident som stadsdelsnämnden verkar ha använt som svepskäl för att stämpla NUF som odemokratiskt och därmed inte bevilja dem föreningsstöd. Föreningens egna utredning av incidenten fann ingen grund till den polisanmälan som gjorts. Denna anmälan har nu lagts ned av polisen. Internationalen var där och tog ett snack med Abdiaziz Abdikadir som sitter i styrelsen för Neutrala ung­domsföreningen i Biskopsgården.

NeutralUngdom

Föreningen sysslar med flera projekt som läxhjälp, organiserar två fotbollslag, tjejverksamhet som bland annat innefattar basketträning två gånger i veckan, samt diverse föreläsningar. NUF har också ett projekt som de kallar Hoppets Allians. Det handlar om att hjälpa ungdomar som dragits in i kriminalitet att hitta ett nytt liv. Till stor del handlar det om att hjälpa till med sådant som att hitta ett jobb för den unge.

Abdiaziz Abdikadir berättar:
– Vi blir kontaktade av företag och kontaktar själva företag om praktikplatser som förhoppningsvis kan leda till jobb. Det handlar dels om personliga kontakter och ihärdigt sökande men det finns också många bra människor där ute som självmant vill hjälpa till och kontaktar oss. Den sortens arbete kan vara viktigt för ungdomarna då Arbetsförmedlingens system ibland inte fungerar så bra.
Abdikadir berättar stolt att NUF har försökt hjälpa åtta personer och än så länge har lyckats hitta jobb åt sex av dem.

Abdiaziz Abdikadir är kritisk till stadsdelsnämnden, som han hävdar går in och ställer krav utan att förstå hur organisationen fungerar vilket leder till problem. Stadsdelsnämnden hävdar att det förekommer kriminalitet i föreningen. Abdikadir kontrar anklagelserna med att säga att det inte förekommer kriminalitet i föreningens namn, men erkänner att det däremot är sant att det ibland uppstår problem med de som föreningen försöker hjälpa på grund av ungdomarnas bakgrund.

– Vi tycker att det vore jättebra att träffas och samtala oss fram till en lösning på problemen. Stadsdelsnämnden har tyvärr bara skickat oss ett meddelande där de säger att det skett någonting oklart i vår lokal och sedan krävt att vi svarar på vissa frågor som inte har med bidraget att göra innan de godkänner bidraget. Det ledde till att vi hela förra året tvingades be våra medlemmar om lån som vi fortfarande försöker betala tillbaka.
Han säger att stadsdelsnämnden har kontaktat andra instanser i kommunen och sagt att de inte tänker ge NUF bidrag och att föreningen är problematisk.

Abdikadir uppfattar det som att stadsdelsnämnden aktivt försökt fördärva föreningen vilket så klart är ett stort problem. Men han ser ändå positivt på framtiden:
– Det som har skett har skett. Det viktiga är att vi försöker gå vidare och gör något bra för samhället. Det här handlar inte om vår konflikt med stadsdelsnämnden utan om hur vi faktiskt kan hjälpa människor. Byråkraterna borde inte nöja sig med att sitta vid sina skrivbord och ställa krav, utan borde arbeta för en bättre stadsdel. Vi vill gå vidare och glömma det här men det är viktigt att kommunen ändrar sin inställning till föreningarna som finns i området.

Anders-William Berg, Socialistiska Partiet Göteborg

Artikeln tidigare publicerad i Internationalen (14/2015)

 

Öppet medlemsmöte för Folkkampanj gemensam välfärd

copy-logotype_folkkampanjen

Efter valet och trepartiöverenskommelsen om vinster i välfärden kändes det i höstas som om vinden faktiskt vänt. Men idag verkar det som om de fem högerpartierna i riksdagen bestämt sig för att blockera alla förändringar . Det finns alltså all anledning att aktivera vår kampanj igen. Välkommen till:
Öppet medlemsmöte måndag 16 februari 18.30, Mötesplatsen, Sa Allégatan 1B
Som tidigare inleder vi med en kortare och förhoppningsvis lärorik föreläsning, denna gång av Anders Nilsson från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.
Temat är ”Läget i världen”.
Därefter diskuterar vi vad som bör och kan göras under våren. Vi behöver t.ex få igång arbetsgrupper som förbereder vårt nästa evenemang (lördag 25 april) som blir på temat ”Behov eller marknad, ett seminarium om alternativ till New Public Management”, som vi arrangerar tillsammans med ABFs föreläsningsverksamhet. Det vore ju förträffligt om några som är verksamma inom vård, skola eller omsorg här i stan kunde samlas under kommande månader för att diskutera erfarenheter och handlingsalternativ.

 

Det krävs ett socialistiskt alternativ!

Nästa person att presentera på kommunalvalsedeln är den oberoende kandidaten Christina Schmidt. Plats sex på vallistan.

Ålder: 65 år

Disputerat på en avhandling om den franske antropologen Claude Lévi-Strauss

Arbetar för närvarande som administratör vid Havsmiljöinstitutet

Motstånd mot den pågående nedmonteringen av den svenska välfärden är en aktuell och viktig fråga. Därför stöder jag Folkkampanjen för en gemensam välfärd. Men miljö- och flyktingfrågor är minst lika viktiga. Vår rovdrift på naturen – med bland annat utrotning av arter, negativ klimatpåverkan, försurning av haven – drabbar ytterst förutsättningarna för allt liv på jorden. Den är inte oundviklig, utan en följd av det världsekonomiska systemets inneboende jakt på vinst. Samma jakt är även orsak till de krig och fattigdom som driver ett stort antal människor på flykt från sina hemländer.

20140811_5332

Att emellanåt leka med asylsökande barn vid flyktingförläggningen i Göteborg, som jag gör, förändrar ingenting. Det är roten såväl till dagens privatiseringar av den offentliga sektorn med ökande klassklyftor till följd, som miljöförstörelse och krig som måste bekämpas. Mot det på vinst grundade ekonomiska systemet krävs ett socialistiskt alternativ. Socialistiska partiet tillhör den enda antikapitalistiska strömningen som har en klart formulerad programmatisk syn på socialistisk demokrati. Det är i solidaritet med denna och i hopp om att bidra till att bekämpa hoten mot vår planet och verka för en human flyktingpolitik som jag ställer upp som kandidat för SP i årets kommunalval.

Budget får inte vara ett självändamål

jacob-valbild-liten

Jacob Oscarson, 40 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag heter Jacob Oscarson och är 40 år, jobbar som programmerare på ett företag jag varit med och startat själv. Jag ställer upp som kandidat för Socialistiska Partiet i Göteborg eftersom jag har varit politiskt intresserad och engagerad nästan hela mitt liv, hela tiden som någon form av socialist och med ett tydligt sidospår i miljöfrågorna.

I lokalpolitiken tycker jag Socialistiska Partiet behövs för att utgöra ett radikalare alternativ till Vänsterpartiet och för att SP tar arbetarrörelsens andra uppgift – politisk aktivism i vardagen – på mycket större allvar än vad Vänsterpartiet gör.

Vi kallar det här för folkrörelselinjen och den går i korthet ut på att medlemmar i SP engagerar sig praktiskt för frågor som berör människor i deras vardag, t ex för en bra skola för alla eller för att bemöta rasistisk hets.

Men syftet är aldrig att föra fram vår egen organisations förträfflighet och därigenom växa utan det som gör folkrörelselinjen till ett verkligt politiskt verktyg istället för en tillfällig taktik är att den stödjer människors spontana strider för bättre villkor. Sådana segrar anser vi är grogrunden för att rubba maktbalansen mellan de styrande och de som styrs.

Just lokalpolitiken passar ovanligt bra för just folkrörelselinjen. Personligen håller jag extra mycket uppmärksamhet på situationen i Göteborgs skolor (jag har barn i lågstadieåldern). Bara det faktum att det under det här året har varit nödvändigt för ett föräldranätverk att resa parollen ”Skollag eller budget?” visar med stor tydlighet att staden är i skriande behov av en kraft som gör något utöver att bara rösta nej i de parlamentariska församlingarna.

Vi lovar att vara en kraft som envist fortsätter att blanda oss i vardagspolitiken och ställa oss på de missgynnades sida i de kamper som gång på gång uppstår när politikens mest dominerande idé är att till varje pris hålla sig inom budgetramarna. Behoven först.