Kategoriarkiv: Socialism

Nya valaffischer

Nu är den tredje upplagan av nya valaffischer färdiga för att spridas:

10628686_944457092247481_7501322329760542982_o 10548838_944457108914146_4365485055385402519_o 10547854_944457085580815_7972463302888351428_o 10531372_944457082247482_7755786605728876806_o

Valplattform, kommunalvalet 2014

Vi presenterar här vår valplattform inför kommunalvalet 2014. Klicka på bilden för att läsa hela broschyren.

Gå med i Socialistiska Partiet i Göteborg

Socialistiska Partiet vill samla brett för att tillsammans bygga en verklig opposition i kampen mot marknadsvälde och mygel, för att göra Göteborg till en stad där makten förflyttas från den ekonomiska och politiska överklassen, till arbetare, låginkomsttagare, arbetslösa och alla andra som tröttnat på att stå vid sidan av medan marknadens intressen kväver vår stad. Vi vill att Socialistiska Partiet skall vara en del av en folkrörelse för en ny stad där invånarna sätts först. En stad där resurserna kommer dit de verkligen behövs, i en likvärdig skola, god miljö och en kommunal välfärd värd namnet. Göteborg kan bli en stad som bryter med den borgerliga politik som förts de senaste 25 åren oavsett styre.

Bild 270

Som medlem är du välkommen till avdelningsmöten samt de olika aktiviteter som lokalavdelningen i Göteborg organiserar eller deltar i. Du får också regelbundet medlemstidningen Socialistisk Information där vi debatterar och diskuterar partiets politik och erfarenheter. Som medlem i Socialistiska Partiet är du även medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Men vi behöver bli flera. Kom med oss i kampen du också. Tillsammans bygger vi ett rödare Göteborg!

Välkommen att kontakta oss för medlemskap:
gbg@socialistiskapartiet.se
031-24 15 13

Stadgar och program:

http://www.socialistiskapartiet.se/om/stadgar-och-program/

Insamling till Björn Rönnblads minne‏

Vår nyss bortgångne kamrat Björn Rönnblad förde en ständig kamp för en bättre och rättvisare värld. Han engagerade sig i det lilla och det stora, i det nära och det avlägsna och metoderna varierade. Samtal, diskussion, debatt, publikation, demonstration, ockupation och allt med samma glöd. Förutom engagemang och glöd så var en förutsättning för detta också Björns stora kunnande. Det var ett resultat av studier men också av möten med andra i olika sammanhang.

Låt oss hjälpas åt att föra Björns kamp vidare genom att bidra till tidskriften Röda Rummets insamling till hans minne!
Målet med den är att genom ekonomiska bidrag kunna skapa förutsättningar för engagerade, unga människor att få möta andra i ett gemensamt erövrande av kunskaper inom marxistiskt och kritiskt samhälleligt tänkande. Insamlingen sker via tidskriften Röda Rummets plusgirokonto 13 04 07 – 0 och administreras av dess redaktion.

Läs också gärna Gus Kaage’s text om Björn och hans politiska gärning.

Svar från Johannes Jensen angående ledare i GP 2:a maj

Malin Lernfelt kommenterar i spalten Signerat 2/5 det tal jag höll på Järntorget den första maj för Socialistiska Partiet räkning. Hon menar att vi borde lära oss av historien. Hade hon haft rätt så hade jag själv varit den första att hålla med henne. Men vår del av vänstern blundar varken för vad som skedde i stalinismens öst eller problemen i länder som idag kallar sig socialistiska. Skillnaden mellan oss och Lernfelt är att vi inte heller blundar för vad som sker i den så kallade demokratiska världen. Också marknadsekonomins offer kan räknas till miljontals – inte minst genom kolonialismens härjningar – också dagens ”liberalism” kräver sina offer i de som dagligen kläms ihjäl i maskiner eller stressas till sammanbrott efter bara några år i yrkeslivet.

Äger vi istället storföretagen, naturresurserna och bankerna gemensamt och styr dem demokratiskt kan vi bättre fördela resurserna på ett sätt som kommer alla till del och som är långsiktigt hållbart och solidariskt med andra delar av jorden som idag betalar priset för vårt välstånd. Det finns ingen patentlösning, alla system dras med sina problem, men det innebär inte en upprepning av försöket i Sovjetunionen.

Johannes Jensen, Socialistiska Partiet

Debatt om S-kongress och antikapitalistiskt motstånd

Onsdagen den 3 april samlades runt 30 personer på Socialistiska Partiets partilokal vid stigbergstorget i Majorna för att diskutera vad som egentligen händer med vår välfärd. Tanken med kvällen var att på ett informellt sätt tillsammans prata ihop sig om vad välfärdsstaten håller på att ta vägen, dela erfarenheter och diskutera vad vi vanliga medborgare egentligen kan göra. Att socialdemokraternas kongress för tillfället pågår i Göteborg blev den självklara utgångspunken och Anders Karlsson, ledarredaktör för Veckotidningen Internationalen, hade gått igenom den motionsflod som hade strömmat in till kongressen. De nästan 400 motioner rörande vinster i Välfärden från alltifrån höga sosse-byråkrater till vanliga arbetarkommuner visar att frågan är en av de viktigaste politiska frågorna under det senaste decenniet, men den riskera att gömmas undan i slutna diskussionsgrupper när partiledningen inte vågar visa upp gräsrötternas motstånd i plenisalen.

Den mångårigt fackligt aktiva Volvoanställde Lars Henriksson tog därefter över och pekade ut hur det är ekonomiska intressena som trycker på privatiseringarna av det gemensamma snarare än ideologi. Andra aspekter han tog upp var att det är minst lika viktigt att kämpa gör kvalitén inom det offentliga för att kunna stävja privatiseringarna samt att kampen för högre reallöner automatiskt innebär att mer skattepengar till välfärden kan tas in.

I den efterföljande diskussionen kommer flera olika frågor upp, alltifrån skillnaden mellan välfärd och filantropi till statens roll för en hållbar kapitalism diskuterades . Sammanfattningsvis blev det ett väldigt bra möte som visar på att det finns ett brett intresse att mötas bland såväl organiserade som oorganiserade välfärdsanhängare. Något Socialistiska Partiet tänker ta till vara på genom att anordna fler liknande arrangemang under våren.

Supporta nya Intis!

Även under 2013 kommer insamlingen till Socialistiska Partiets veckotidning Internationalen fortsätta. Allt för att göra tidningen ännu bättre och kunna spridas till fler läsare. Sätt gärna in valfri summa på PG 67 82 72 – 6, så hjälper du till att stärka den röda röstens ambition att på allvar bli en kraft att räkna med! Tack på förhand.

Martin Fahlgren 70 år: – En bokfond för radikal litteratur!

  • Var med och startade Marxistiskt Arkiv 2006.
  • Arkivet har bidragit till utgivningen av den franske historikern Pierre Broués Trotskijbiografi.
  • En bokfond skulle betyda fler tryckta böcker.

– Det var när jag började fundera på hur jag skulle fira min 70-årsdag som idén om att skapa en bokfond uppstod, berättar Martin Fahlgren för Internationalen.
– Jag är inte mycket för blommor och presenter. Men en bokfond, den skulle kunna bidra till att lösa ett problem som vi brottats med i arbetet med Marxistiskt Arkiv, nämligen hur finansiera utgivning av intressant radikal litteratur.

Marxistiskt Arkiv har publicerat en mängd böcker, men i digital form på arkivet. Men det är som Martin konstaterar dyrt att ge ut tryckta böcker, även i små upplagor. Det går dock om man bara kan finansiera utgivningen.
Arkivet har självt bidragit till utgivningen av tre böcker varav den franske historikern Pierre Broués Trotskijbiografi varit det mest omfattande.
– Med hjälp av en bokfond skulle vi kunna bidra till finansiering av fler bokprojekt, fortsätter Martin. Exempelvis skulle vi kunna ge ut Ernest Mandels Marxismens ekonomiska teori, som nu finns översatt till svenska och utlagd i digital form på Marxistiskt Arkiv. En bok som fortfarande står sig trots att den gavs ut på 60-talet.

Martin själv har varit aktiv inom den radikala vänstern sedan mitten av 60-talet. Det var denna bakgrund och hans arbete med datautbildningar, operativsystem och programmering som ledde fram till att det digitala Marxistiskt Arkiv såg dagens ljus 2006.
Arkivet har utvecklats till att bli en av de viktigaste inhemska källorna till kunskap om vänsterns teori och praktik. Både i historisk bemärkelse av äldre politiska inlägg av framstående radikala teoretiker och debattörer, och vad gäller den dagsaktuella debatten, som arkivet försöker spegla genom att publicera relevanta artiklar av olika debattörer och organisationer.

– Även om det är svårt att bedöma exakt vad det betyder har vi i genomsnitt 4 000 besök per dag, konstaterar Martin. Vi vet genom olika reaktioner att sajten används som informationskälla av hela vänstern, och att även högskolor och universitet använder sig av den.
– Skapandet av en bokfond för att bidra till Marxistiskt Arkivs arbete kommer naturligtvis att hänga på hur många som är villiga att bidra. Vi kommer nu att skapa en stiftelse som uppfyller alla formella krav.
– Jag vill ta tillfället i akt att säga att vi är tacksamma för råd och tips om artiklar och böcker som kan vara av intresse för Marxistiskt Arkiv. Likaså vill vi gärna ha hjälp med översättningar och liknande. Man kan nå oss via: martin snabel-a marxistarkiv.se eller på www.marxistarkiv.se.

Ett socialistiskt krismanifest

Läs hela manifestet här (PDF)

Läs hela manifestet här (PDF)

Våren 2012 antog Socialistiska Partiets 24:e kongress det “Krismanifest” som diskuterats allt sedan den antikapitalistiska konferensen i Malmö i januari. Läs det här.

Socialistisk kongressappell

”Internationalen är här”, lär landshövding Curry Treffenberg ha utropat, när han såg en röd fana vid den första stora organiserade arbetarstrejken i Sundsvall 1879. Det kanske var en överdriven ond farhåga från denne överklassrepresentant, men strejken förebådade det som komma skulle; arbetarrörelsens stora uppmarsch och organisering som politisk kraft kring förra sekelskiftet. Idag representerar det lilla Socialistiska Partiet i Sverige som går till kongress kommande helg en sådan förhoppningens röda fana. Rätt liten och ensam vajar den där, men som en påminnelse om att ute i världen kämpar en international, den fjärde, och att denna internationella revolutionära rörelse också har en representant i vårt land. En representant som är fattig på pengar, men rik på erfarenheterna från arbetarrörelsens globala kamp.

Internationalen är här! Och den står för det som arbetarrörelsen från början representerade, nämligen önskan och viljan till en grundläggande samhällsförändring, kapitalismens avlösning genom kollektivisering av produktionsmedlen och en gemensamt planerad ekonomi, dvs den demokratiska socialismens genomförande. Detta mål, som var så självklart i rörelsens barndom, har av dagens socialdemokrati förpassats till historiens skräphög. Socialdemokratin är idag en byråkratisk maskin, väl inlemmad i kapitalismen, oförmögen att ens försvara de reformer man själv genomdrev under trycket från 60- och 70-talens vänstervåg och vilda arbetarstrejker. Vänsterpartiet har fjärmat sig från sitt tidigare beroende av de stalinistiska östdiktaturerna, men har istället blivit ett försiktigt reformistiskt parti, som nämner socialismen vid högtidliga tillfällen, men som saknar ett revolutionärt perspektiv på framtiden. Partiet har gjort de små stegens perspektivlöshet till sin ledstjärna och låtit det parlamentariska arbetet i kommunala nämnder och regeringssamverkan med socialdemokratin på riksplanet bli riktmärken för partiets verksamhet.

Både nationellt och globalt går vi mot hårdare tider med en krisande kapitalism och ökat behov av arbetarkamp och socialistisk organisering. Till helgen samlas Socialistiska Partiet till sin 24:e kongress. Debatterna kommer att handla om ett krisprogram för arbetarrörelsen och uppgifterna i det socialistiska organisationsbygget. Nu är hög tid att ansluta sig till det uppbygget. Socialistiska Partiet och världsorganisationen Fjärde Internationalen behöver ditt stöd för att bygga ett vänsteralternativ som säger klart nej till kapitalism och öppet förklarar socialismen som sitt direkta mål. Kom med i Socialistiska Partiet – för ett revolutionärt och demokratiskt socialistiskt alternativ!

Stöd kongressinsamlingen! PG 39 69 1 – 1