Kategoriarkiv: Skolpolitik

Uttalande: En välfärd att lita på!

Uttalande från Socialistiska Partiet i Göteborg:

Barnen före budgeten! Anständig omsorg för de äldre! En välfärd att lita på, lika för alla!

Kraven är så självklara och rimliga att det inte skulle behöva sägas. Vårt land har aldrig varit rikare och det finns resurser att skapa ett gott liv åt alla.

Ändå tvingas föräldrar och anhöriga än en gång ut i protester mot nedskärningar i Göteborgs skolor och stadsdelar. Det var inte detta den nuvarande majoriteten vann valet i höstas på. Men det visar att det bara är när vi själva ställer gemensamma krav och samlas kring dem som vi får igenom något. Vi kan inte lita på god vilja uppifrån, bara på vår egen organisering.

karl_johansskolan

Vi uttalar därför vårt helhjärtade stöd till de nätverk som nu samlas till försvar välfärden i Göteborg. Vi uppmanar till uppslutning i de demonstrationer och protester som nu genomförs och planeras.

Göteborg 2015 06 02

Socialistiska Partiet, Göteborg
Kontaktperson: Johannes Jensen
telefon: 0720 283 363
e-post: gbg@socialistiskapartiet.se

Sluta spara i stadsdelarna!

Kom och demonstrera

Torsdag 11 juni kl.18.00

Kronhusbodarna

Sluta spara på skolor och förskolor

Kom till Järntorget tisdagen den 26 maj kl. 17.00, vi samlas för att demonstrera till Tredje Långgatan 16 där SDN Majorna-Linné har möte kl. 18.00 för att gå till beslut om nedskärningar på 14 miljoner!

Den rödgrönrosa majoriteten S-V-MP-Fi lovar i budgeten för 2015 att satsa på skolor och förskolor. Verkligheten är en annan. I Majorna-Linné genomförs nedskärningar på 14 miljoner kronor.

Politikerna har redan beslutat att 27 tjänster ska bort från
skolorna i stadsdelen. Det slår mot både barn och lärare.
På SDN-mötet den 26 maj är det dags för nya nedskärningsbeslut. I förslaget som är lagt är det förskolorna som drabbas hårt. Med den enskilt största besparingen på 5,5 miljoner.

Detta måste stoppas! Det finns pengar i Göteborg för att
satsa på bra skolor och förskolor. För att protestera mot utvecklingen kallar vi till en demonstration i samband med SDN-mötet.

11026106_993494047342125_6977173042428432386_o

Tillsammans vägrar vi fler nedskärningar som drabbar barn och personal på våra förskolor och skolor!

Bjud in vänner och sprid demonstrationen!

Väl mött!

Majorna-Linnés föräldranätverk på Facebook
arbetsgruppenkarljohan@gmail.com

Kontaktperson för Majorna-Linnés föräldranätverk på Facebook är samordnare Ann Nolin
0704-95 41 78

Stoppa nedskärningarna på Karl Johansskolan!

Debattinlägg från socialister i Göteborg:

Karl Johansskolan är åter igen på tapeten. Nyheter om nedskärningar på skolan har publicerats i stort sett dagligen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Som förälder till barn på skolan blir man naturligtvis mycket orolig och på det möte tisdagen den 21 mars som hölls på skolan var det nog inte många som blev mindre oroliga. Skolledningen tillsammans med den inbjudna tjänstemannen förnekade bestämt att de nedskurna resurserna skulle ha någon allvarligt negativ effekt.

Detta mantra har repeterats till förbannelse under decennier av sparande på skolor. Men alla som har ögon att se med ser att personaltätheten är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet, speciellt när det kommer till barn.

Karl_Johansskolan_i_Göteborg

Lärarfacket Lärarnas Riksförbund har redan varnat i en riskanalys om Karl Johansskolan att personalen redan är idag är alldeles för hårt pressad och att lärare tvingas arbeta extra med att stödja fritidspedagogernas arbete.

Vi ställer oss mycket frågande till vilken nytta den rödgröna majoriteten ser i att gå med på så snäva budgetramar som det här. Beslutet kom dessutom ironiskt nog knappt två veckor efter att Miljöpartiets Gustaf Fridolin annonserat att regeringen skulle göra en satsning med ”Elevhälsa och speciallärare i fokus”.

Vi vill gärna påminna Gustaf Fridolins partikamrater i staden om orden ”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna”.

Vi ifrågasätter också att S och V släpper igenom beslut som i praktiken saboterar förtroendet för en offentligt driven skola. Det är att bjuda förespråkarna för friskolor på gratis politiskt utrymme.

Jacob Oscarson förälder till barn på Karl Johansskolan

Anita Blixt Lärare

Magnus Johansson Lärare

Medlemmar i Socialistiska Partiet i Göteborg

Sluta skära ner på skolan!

Kom till Kronhusbodarna (nära Gustaf Adolfs Torg) i Göteborg den 7 maj kl. 18.00. Vi samlas för att demonstrera mot nedskärningar i våra skolor i Göteborg.

Trots löften om skolsatsningar drabbas Karl Johansskolan i Majorna-Linné av drastiska nedskärningar. Liknande nedskärningar sker över hela Göteborg. Till hösten kommer fler budgetanpassningar i förskolor och skolor.

Låt oss tillsammans protestera och kräva att den rödgrönrosa majoriteten håller sina vallöften.

Demonstrationen äger rum samtidigt som kommunfullmäktige har möte. Vi har bjudit in representanter för både majoritet och opposition i Göteborgs kommunfullmäktige.

Tillsammans vägrar vi fler nedskärningar som drabbar barn och personal på våra skolor!

Bjud in vänner och sprid demonstrationen!

Väl mött!

Kronhusgatan 1D

11165151_980510621973801_259012617777096067_n

Nya nedskärningar på Karl-Johansskolan i Göteborg

gbg

GÖTEBORG: Nedskärningarna på Karl-Johansskolan i Göteborg går nu in i en andra fas. Efter ett larm i föräldranätverket om nya nedskärningar mobiliserade föräldranätverket inför ett möte den 21 april. Därför kom långt över dubbelt så många föräldrar till mötet, som blev kaotiskt.
Vid ett möte strax innan påsk, den 24:e mars beslutade stadsdelsnämnden Majorna-Linnés rödgröna majoritet om nya neddragningar i skolans budget. Skolledningen har redan påbörjat en kraftig bantning av den redan pressade personalen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Skolan pressas också av att det till hösten kommer ca 50 fler elever till skolan än tidigare (skolan har ca 500 elever i dag). Beslutet kom alltså ironiskt nog knappt två veckor efter att Miljöpartiets Gustaf Fridolin annonserat att regeringen skulle göra en satsning med ”Elevhälsa och speciallärare i fokus”.
Gustaf Fridolin presenterade satsning­en med orden ”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna”.
Lärarfacket Lärarnas Riksförbund har redan varnat i en riskanalys om Karl-Johansskolan att personalen redan idag är alldeles för hårt pressad och att lärare tvingas arbeta extra med att stödja fritidspedagogernas arbete.

Med på mötet var också en tjänsteman från Stadsdelskontoret, Fredrik Werne. Mötet blev kaotiskt med många upprörda kritiska röster från föräldrar och skolledningen hade ofta svårt att kontrollera hur ordet fördelades under mötets gång.
Skolledningen var märkbart nervös inför den oväntat stora tillströmningen och började med att försöka låtsas som ingenting och genomföra det ursprungliga mötet enligt gällande dagordning.
Närvarande föräldrar kunde dock snabbt få in diskussionen på den aktuella frågan. Tidigt i mötet restes frågan varför föräldragruppen får sin information via media istället för direkt från skolan. Skolledningen försvarade sig genom att skylla på teknikaliteter i skolans IT-system. Skolledningen menade också att det är med hänsyn till berörda respektive icke-berörda föräldrar. Kritik kom genast baserat på att alla elever på skolan berörs av nedskärningar så att uppdelningen mellan berörda/icke-berörda är orimlig och en undanmanöver från skolans sida.

Skolledningen fortsatte hela mötet med att försöka bemöta föräldrarnas kritik med teknokratisk argumentering som gick ut på att de kan lösa bristen på elevassistenter (Karl Johansskolan är en så kallad ”resursskola” för elever med behov av extra stöd) genom att personalen skall arbeta mer med halvklasser.
Föräldrarna ifrågasatte då vad den ”andra” halvan av klassen får för undervisning: om den behöriga läraren undervisar halva klassen verkar det som att den andra halvan då kommer att undervisas av den tillgängliga fritidspedagogen. En förälder uttryckte sin kritik med orden ”det låter som om majoriteten av eleverna skall ha fritidspedagoger till lärare”. Som svar på detta försökte skolledningen beskriva en uppdelning i flera lokaler där den behöriga läraren skulle kunna ha koll på hela klassen (fortfarande uppdelad i halvklasser).
Med på mötet var också en av de speciallärare som kommer att få lämna skolan till hösten: Anita Svangren, som arbetat på skolan sedan 1979. Hon uttryckte stor oro för vad som skall hända med barn med läs- och skriv­svårigheter när antalet pedagoger inriktade på att hjälpa dem skärs ner så drastiskt.

Föräldranätverket formulerade under mötets gång stränga krav på att skolledningen och Stadsdelskontorets tjänsteman skulle återrapportera till sina uppdragsgivare att föräldrarna är ytterst missnöjda med vad de har fått höra. Krav framfördes också på att ledningen skall utföra månadsvis uppföljning av vad nedskärningarna leder till praktiskt och att föräldranätverket kräver en noggrann utredning av situationen.

Text och foto: Jacob Oscarson/SP Göteborg

Budget får inte vara ett självändamål

jacob-valbild-liten

Jacob Oscarson, 40 år, är en av våra kandidater i kommunalvalet. Han presenterar sig här:

Jag heter Jacob Oscarson och är 40 år, jobbar som programmerare på ett företag jag varit med och startat själv. Jag ställer upp som kandidat för Socialistiska Partiet i Göteborg eftersom jag har varit politiskt intresserad och engagerad nästan hela mitt liv, hela tiden som någon form av socialist och med ett tydligt sidospår i miljöfrågorna.

I lokalpolitiken tycker jag Socialistiska Partiet behövs för att utgöra ett radikalare alternativ till Vänsterpartiet och för att SP tar arbetarrörelsens andra uppgift – politisk aktivism i vardagen – på mycket större allvar än vad Vänsterpartiet gör.

Vi kallar det här för folkrörelselinjen och den går i korthet ut på att medlemmar i SP engagerar sig praktiskt för frågor som berör människor i deras vardag, t ex för en bra skola för alla eller för att bemöta rasistisk hets.

Men syftet är aldrig att föra fram vår egen organisations förträfflighet och därigenom växa utan det som gör folkrörelselinjen till ett verkligt politiskt verktyg istället för en tillfällig taktik är att den stödjer människors spontana strider för bättre villkor. Sådana segrar anser vi är grogrunden för att rubba maktbalansen mellan de styrande och de som styrs.

Just lokalpolitiken passar ovanligt bra för just folkrörelselinjen. Personligen håller jag extra mycket uppmärksamhet på situationen i Göteborgs skolor (jag har barn i lågstadieåldern). Bara det faktum att det under det här året har varit nödvändigt för ett föräldranätverk att resa parollen ”Skollag eller budget?” visar med stor tydlighet att staden är i skriande behov av en kraft som gör något utöver att bara rösta nej i de parlamentariska församlingarna.

Vi lovar att vara en kraft som envist fortsätter att blanda oss i vardagspolitiken och ställa oss på de missgynnades sida i de kamper som gång på gång uppstår när politikens mest dominerande idé är att till varje pris hålla sig inom budgetramarna. Behoven först.

Socialist i kommunalvalet: Inga vinster i välfärden!

Under sommaren kommer vi låta ett antal kandidater på Socialistiska Partiets kommunalvallista presentera sig själva och vilka politiska frågor som de tycker är viktigast att kämpa för. Först ut är Lina Larsson, plats elva på listan.

– Mitt namn är Lina Larsson och jag är 39 år. Jag är disputerad i tyska och arbetar nu som språkhandledare på Göteborgs universitet. Medlem blev jag i Socialistiska Partiet 2006 men var även aktiv i dess ungdomsförbund Ungsocialisterna under 90-talet.

photo.php

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att vinster i välfärden ska avskaffas och att skolan ska bli likvärdig, något som den inte är i dag. Jag tycker också att integreringsfrågor är viktiga, så att vi i framtiden får ett samhälle där människors förutsättningar blir mer rättvisa och samhället mindre segregerat. På samma sätt är jämställdhetsfrågor något som jag brinner för. Därför ställer jag upp på Socialistiska Partiets kommunalfullmäktigelista!

10 maj: mot vinster i välfärden

Nu är det nog med nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift inom vård, skola och omsorg. Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov – inte för vinstdrivna bolag.

Våra krav är enkla:
– Nej till vinst i välfärden
– Stoppa nedskärningarna
– Försvara och utveckla den gemensamma välfärden

Slut upp med Folkkampanj för Gemensam Välfärd den 10 maj på Gustav Adolfs torg och visa ditt missnöje – tillsammans kan vi tvinga politikerna att agera!

Från kl 13 kommer det finnas tält med representanter från vård, skola och omsorg. Från kl14 hör vi på scen berättelser, tal och musik, av personer som stödjer kampanjen, bland andra:
Cecilia Verdinelli
Ove Sernhede
Patrik Ljunggren, ordf Transport Göteborg
Välfärdskören
*Programmet uppdateras kontinuerligt

Välkomna!
goteborg@valfardskampanjen.se

Folkkampanj för gemensam välfärd är en partipolitiskt obunden organisation. Den 10 maj kommer det att hållas manifestationer mot vinster i välfärden runt om i hela landet.
För mer info kontakta oss eller gå in på valfardskampanjen.se

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd: Nej till vinst i välfärden!

Folkkampanj för Gemensam Välfärd/Göteborg:

Vårdpersonal talar mot nedskärningar och privatiseringar på lördag

– Vi går på knäna och våra politiker är de som äventyrar patientsäkerheten! Så säger Cie Rosenqvist, sjuksköterskan som tog initiativ till löneupproret ”Inte under 24 000” i Göteborg, om varför hon ställer upp som talare på det opinionsmöte mot nedskärningar och vinster i välfärden som Folkkampanj för Gemensam Välfärd anordnar i i Göteborg på lördag.

– Som sjuksköterska inom landstinget vill jag visa för allmänhet och kollegor att vi sjuksköterskor också har röster starka nog att höras, fortsätter Cie. Det är vår uppgift att föra ut bristerna i ljuset!

En annan röst från vården som kommer att höras på Fokkampanjens mötet är Simon Larsson, AT-läkare på Sahlgrenska:
– Jag vill dela med mig av den vardag som blir konsekvensen av att vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras, förklarar Simon Larsson sin uppslutning på lördagens möte.

Folkkampanjen är partiopolitiskt oberoende och har som mål att dessa krav ska stå högt på dagordningen i nästa val – och därefter:

Nej till vinst i välfärden!
Stoppa nedskärningarna!
Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

21 september, ett år innan nästa val, ordnar Folkkampanj för Gemensam Välfärd manifestationer i en rad städer.
I Göteborg arrangerar Folkkampanjen ett opinionsmöte på Gustav Adolfs Torg klockan 14.00 lördagen 21 september med tal, musik och underhållning. Vittnesmål från välfärdssektorn kommer att blandas med framträdanden av bland andra Claes Malmberg och Jens Lekman.