Kategoriarkiv: Samhälle

Manifestation för asylrätten

12241344_996190870424136_6417633250028637906_n

Manifestation för asylrätten, mot regeringens asylpolitik!

För människor på flykt har Sverige varit ett ljus i mörkret den här hösten. Men den 24:e november valde regeringen att släcka det ljuset. Regeringens nya förslag innebär att människor på flykt hindras från att ta sig till Sverige för att söka asyl. Av de som ändå lyckas ta sig hit kommer färre få stanna och dessutom med otrygga tillfälliga uppehållstillstånd.

Regeringen valde att göra just det Sverige har kritiserat andra länder för att göra. Istället för att pressa övriga EU att ta sitt ansvar väljer regeringen att sätta press på de människor som flyr för sina liv. Regeringen tror att flera länder kommer ta emot om Sverige stänger sin dörr mot flyktingar. Vi tror att det är tvärt om – nu kommer allt flera länder följa i Sveriges fotspår och stänga sina gränser.

De som drabbas är människor på flykt. Det kan vi i Vänsterpartiet aldrig acceptera.

Tisdagen den 1:e december arrangerar vi därför en bred manifestation för asylrätten, mot regeringens asylpolitik.

Vi kommer ordna talare och kontaktar andra organisationer för att undersöka om de vill delta. Mer information kommer!

1 december kl.18.00, Gustav Adolfs Torg

Arrangörer (listan uppdateras löpande)
Vänsterpartiet, Ung Vänster och Socialistiska Partiet

 

Solidaritet med kamraterna i Turkiet

Kamrater

Vi hoppas ni tillsammans med oss i Stöd kamraterna i Turkiet vill demonstrera på Götaplatsen den tjugofjärde oktober för att visa vårt stöd för kamraterna i Turkiet med anledning till den senaste bombattacken och statens långtgående och fortsatt stenhårda repression emot de som organiserar sig i Turkiet och även i Kurdistan.

Vi vill hedra dem som föll. Vi vill visa vår avsky och vårt enorma hat emot Erdogans fascistmobb, emot de poliser som slog de skadade efter attacken i Ankara, emot det system som dom försvarar. Det system som förtrycker oss, dem och alla andra arbetare världen över.
Den internationella solidariteten ger kraft, den får oss att inse att vår kamp hur lokal den än må te sig är en del av en världsomspännande kamp för rättvisa och frihet! Vi väljer att låta de som kommer att ta med sina fanor och banderoller. Låt oss tillsammans som organisationer, föreningar och fria socialister/kommunister/anarkister/syndikalister stå enade på lördagen den tjugofjärde.

12106824_1663898293886278_8324322011216462218_n

Sprid gärna eventet, bjud in hela vänlistan! Uppmana din kamrater att göra detsamma så vi kan samla så många som möjligt. Ta med dina vänner, släkt, familj och hund den tjugofjärde oktober, så visar vi vart vi socialister i Göteborg står och peppar våra kamrater som behöver vårt stöd, det är det minsta vi kan göra!

Lördag 24 oktober

Kl.15.00, Götaplatsen

Uttalande: En välfärd att lita på!

Uttalande från Socialistiska Partiet i Göteborg:

Barnen före budgeten! Anständig omsorg för de äldre! En välfärd att lita på, lika för alla!

Kraven är så självklara och rimliga att det inte skulle behöva sägas. Vårt land har aldrig varit rikare och det finns resurser att skapa ett gott liv åt alla.

Ändå tvingas föräldrar och anhöriga än en gång ut i protester mot nedskärningar i Göteborgs skolor och stadsdelar. Det var inte detta den nuvarande majoriteten vann valet i höstas på. Men det visar att det bara är när vi själva ställer gemensamma krav och samlas kring dem som vi får igenom något. Vi kan inte lita på god vilja uppifrån, bara på vår egen organisering.

karl_johansskolan

Vi uttalar därför vårt helhjärtade stöd till de nätverk som nu samlas till försvar välfärden i Göteborg. Vi uppmanar till uppslutning i de demonstrationer och protester som nu genomförs och planeras.

Göteborg 2015 06 02

Socialistiska Partiet, Göteborg
Kontaktperson: Johannes Jensen
telefon: 0720 283 363
e-post: gbg@socialistiskapartiet.se

Sluta spara i stadsdelarna!

Kom och demonstrera

Torsdag 11 juni kl.18.00

Kronhusbodarna

Sluta spara på skolor och förskolor

Kom till Järntorget tisdagen den 26 maj kl. 17.00, vi samlas för att demonstrera till Tredje Långgatan 16 där SDN Majorna-Linné har möte kl. 18.00 för att gå till beslut om nedskärningar på 14 miljoner!

Den rödgrönrosa majoriteten S-V-MP-Fi lovar i budgeten för 2015 att satsa på skolor och förskolor. Verkligheten är en annan. I Majorna-Linné genomförs nedskärningar på 14 miljoner kronor.

Politikerna har redan beslutat att 27 tjänster ska bort från
skolorna i stadsdelen. Det slår mot både barn och lärare.
På SDN-mötet den 26 maj är det dags för nya nedskärningsbeslut. I förslaget som är lagt är det förskolorna som drabbas hårt. Med den enskilt största besparingen på 5,5 miljoner.

Detta måste stoppas! Det finns pengar i Göteborg för att
satsa på bra skolor och förskolor. För att protestera mot utvecklingen kallar vi till en demonstration i samband med SDN-mötet.

11026106_993494047342125_6977173042428432386_o

Tillsammans vägrar vi fler nedskärningar som drabbar barn och personal på våra förskolor och skolor!

Bjud in vänner och sprid demonstrationen!

Väl mött!

Majorna-Linnés föräldranätverk på Facebook
arbetsgruppenkarljohan@gmail.com

Kontaktperson för Majorna-Linnés föräldranätverk på Facebook är samordnare Ann Nolin
0704-95 41 78

Stoppa nedskärningarna på Karl Johansskolan!

Debattinlägg från socialister i Göteborg:

Karl Johansskolan är åter igen på tapeten. Nyheter om nedskärningar på skolan har publicerats i stort sett dagligen: 3 av 6 specialpedagoger skall bort och 6 av 14 elevassistenter skall bort mycket snart. Som förälder till barn på skolan blir man naturligtvis mycket orolig och på det möte tisdagen den 21 mars som hölls på skolan var det nog inte många som blev mindre oroliga. Skolledningen tillsammans med den inbjudna tjänstemannen förnekade bestämt att de nedskurna resurserna skulle ha någon allvarligt negativ effekt.

Detta mantra har repeterats till förbannelse under decennier av sparande på skolor. Men alla som har ögon att se med ser att personaltätheten är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet, speciellt när det kommer till barn.

Karl_Johansskolan_i_Göteborg

Lärarfacket Lärarnas Riksförbund har redan varnat i en riskanalys om Karl Johansskolan att personalen redan är idag är alldeles för hårt pressad och att lärare tvingas arbeta extra med att stödja fritidspedagogernas arbete.

Vi ställer oss mycket frågande till vilken nytta den rödgröna majoriteten ser i att gå med på så snäva budgetramar som det här. Beslutet kom dessutom ironiskt nog knappt två veckor efter att Miljöpartiets Gustaf Fridolin annonserat att regeringen skulle göra en satsning med ”Elevhälsa och speciallärare i fokus”.

Vi vill gärna påminna Gustaf Fridolins partikamrater i staden om orden ”Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i fler ogenomtänkta reformer. Den ligger i arbetsro och mer förtroende för lärarna”.

Vi ifrågasätter också att S och V släpper igenom beslut som i praktiken saboterar förtroendet för en offentligt driven skola. Det är att bjuda förespråkarna för friskolor på gratis politiskt utrymme.

Jacob Oscarson förälder till barn på Karl Johansskolan

Anita Blixt Lärare

Magnus Johansson Lärare

Medlemmar i Socialistiska Partiet i Göteborg

Behov eller marknad?

11035322_385550114903052_7838217776449788707_n

New Public Management, marknadsstyrningen av offentliga verksamheter, ifrågasätts allt starkare, inte minst av de som arbetar inom välfärden. Men finns det alternativ och vad kan man inom befintliga ramar göra lokalt och regionalt göra redan nu, och det oavsett regering? Finns det bra exempel?

Ulrika Lorentzi utredare, Kommunal
Helén Eliasson politiker (s), Västra Götalandsregionen
Per Anders Flordal läkare, utredare, Gemensam Välfärd Stockholm
Mats Norrstad lärare, debattör, Lärarförbundet

Lördag 25 april 2015, kl 13.00-15.00
Mötesplatsen, S:a Allégatan 1B, Järntorget Göteborg

Välkomna!

Ett samarbete mellan Folkkampanj för Gemensam Välfärd Göteborg och ABF Göteborg. Efter samtalet arrangerar Folkkampanjen för gemensam välfärd workshops i mindre grupper för vård, skola och omsorg.

”Byråkraterna borde lämna skrivborden och arbeta för en bättre stadsdel”

• Svensk-Somaliska Neutral ungdomsförening, NUF, verkar i Biskopsgården
• Föreningen har anklagats för kriminalitet efter en oklar incident
• NUF: ”Nu måste vi gå vidare och göra något bra för samhället”

Biskopsgården i Göteborg är på allas läppar efter de fruktansvärda dödsskjutningarna på Vårväderstorget. Politiker, debattörer och tjänstemän efterlyser nu större engagemang från civilsamhälle och föräldrar för att stoppa våldet.
Den Svensk-Somaliska organisationen Neutral ungdomsförening har under många år arbetat just så för att göra Biskopsgården till en bättre plats för alla – framför allt ungdomar. Den 26 mars hölls ett seminarium i Neutrala ungdomsföreningens lokaler på Godvädersgatan i Biskopsgården. Seminariet handlade om föreningens arbete i sociala frågor för en värdig framtid för ungdomar, och de utmaningar föreningen upplevt. Talare var journalisten Mattias Hagberg och NUFs styrelsemedlem Abdiaziz Abdikadir. Mattias Hagberg har skrivit rapporten ”Vi vill göra skillnad – om särbehandling och diskriminering”, som handlar om de problem föreningen har haft med stadsdelsnämnden och hur detta har försvårat föreningens arbete. Till stor del handlar det om en oklar incident som stadsdelsnämnden verkar ha använt som svepskäl för att stämpla NUF som odemokratiskt och därmed inte bevilja dem föreningsstöd. Föreningens egna utredning av incidenten fann ingen grund till den polisanmälan som gjorts. Denna anmälan har nu lagts ned av polisen. Internationalen var där och tog ett snack med Abdiaziz Abdikadir som sitter i styrelsen för Neutrala ung­domsföreningen i Biskopsgården.

NeutralUngdom

Föreningen sysslar med flera projekt som läxhjälp, organiserar två fotbollslag, tjejverksamhet som bland annat innefattar basketträning två gånger i veckan, samt diverse föreläsningar. NUF har också ett projekt som de kallar Hoppets Allians. Det handlar om att hjälpa ungdomar som dragits in i kriminalitet att hitta ett nytt liv. Till stor del handlar det om att hjälpa till med sådant som att hitta ett jobb för den unge.

Abdiaziz Abdikadir berättar:
– Vi blir kontaktade av företag och kontaktar själva företag om praktikplatser som förhoppningsvis kan leda till jobb. Det handlar dels om personliga kontakter och ihärdigt sökande men det finns också många bra människor där ute som självmant vill hjälpa till och kontaktar oss. Den sortens arbete kan vara viktigt för ungdomarna då Arbetsförmedlingens system ibland inte fungerar så bra.
Abdikadir berättar stolt att NUF har försökt hjälpa åtta personer och än så länge har lyckats hitta jobb åt sex av dem.

Abdiaziz Abdikadir är kritisk till stadsdelsnämnden, som han hävdar går in och ställer krav utan att förstå hur organisationen fungerar vilket leder till problem. Stadsdelsnämnden hävdar att det förekommer kriminalitet i föreningen. Abdikadir kontrar anklagelserna med att säga att det inte förekommer kriminalitet i föreningens namn, men erkänner att det däremot är sant att det ibland uppstår problem med de som föreningen försöker hjälpa på grund av ungdomarnas bakgrund.

– Vi tycker att det vore jättebra att träffas och samtala oss fram till en lösning på problemen. Stadsdelsnämnden har tyvärr bara skickat oss ett meddelande där de säger att det skett någonting oklart i vår lokal och sedan krävt att vi svarar på vissa frågor som inte har med bidraget att göra innan de godkänner bidraget. Det ledde till att vi hela förra året tvingades be våra medlemmar om lån som vi fortfarande försöker betala tillbaka.
Han säger att stadsdelsnämnden har kontaktat andra instanser i kommunen och sagt att de inte tänker ge NUF bidrag och att föreningen är problematisk.

Abdikadir uppfattar det som att stadsdelsnämnden aktivt försökt fördärva föreningen vilket så klart är ett stort problem. Men han ser ändå positivt på framtiden:
– Det som har skett har skett. Det viktiga är att vi försöker gå vidare och gör något bra för samhället. Det här handlar inte om vår konflikt med stadsdelsnämnden utan om hur vi faktiskt kan hjälpa människor. Byråkraterna borde inte nöja sig med att sitta vid sina skrivbord och ställa krav, utan borde arbeta för en bättre stadsdel. Vi vill gå vidare och glömma det här men det är viktigt att kommunen ändrar sin inställning till föreningarna som finns i området.

Anders-William Berg, Socialistiska Partiet Göteborg

Artikeln tidigare publicerad i Internationalen (14/2015)

 

Informationsmöte om Blockupy-protesten

Den 18 mars i Frankfurt samlas aktivister från runtom hela Europa för att demonstrera mot EU-teknokraternas människofientliga nedskärningspolitik i ett evenemang som kallas Blockupy. Viktig kamp som detta är så är den om möjligt nu ännu viktigare när det socialistiska masspartiet Syriza sitter i hårda förhandlingar med EU-trojkan. Vi vill visa Syriza vårat stöd och det vill vi visa med emfas! Och var kan man höras bättre än på invigningen av Europeiska Centralbankens nya huvudkvarter i Frankfurt?

1947847_571808109588343_2042335059239341465_n

Onsdagen den 25 februari hålls därför på Syndikalistiskt Forum ett informationsmöte om Blockupy där alla frågor kan ställas och alla diskussioner hållas. Om du vill följa med till protesterna i Frankfurt, vill veta mer innan du tar ett beslut eller bara är allmänt nyfiken är du varmt välkommen den 25!

Kl.17.00, Övre Husargatan 27

Mötet anordnas av Socialistiska Partiet i samarbete med Syndikalistiskt Forum.

Öppet medlemsmöte för Folkkampanj gemensam välfärd

copy-logotype_folkkampanjen

Efter valet och trepartiöverenskommelsen om vinster i välfärden kändes det i höstas som om vinden faktiskt vänt. Men idag verkar det som om de fem högerpartierna i riksdagen bestämt sig för att blockera alla förändringar . Det finns alltså all anledning att aktivera vår kampanj igen. Välkommen till:
Öppet medlemsmöte måndag 16 februari 18.30, Mötesplatsen, Sa Allégatan 1B
Som tidigare inleder vi med en kortare och förhoppningsvis lärorik föreläsning, denna gång av Anders Nilsson från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.
Temat är ”Läget i världen”.
Därefter diskuterar vi vad som bör och kan göras under våren. Vi behöver t.ex få igång arbetsgrupper som förbereder vårt nästa evenemang (lördag 25 april) som blir på temat ”Behov eller marknad, ett seminarium om alternativ till New Public Management”, som vi arrangerar tillsammans med ABFs föreläsningsverksamhet. Det vore ju förträffligt om några som är verksamma inom vård, skola eller omsorg här i stan kunde samlas under kommande månader för att diskutera erfarenheter och handlingsalternativ.