Kategoriarkiv: Göteborg

Minnestund för Albin Ström


I år 2022 den 22 juni är det 60 år sedan arbetarledaren Albin Ström gick bort. Albin Ström var född år 1892. Han var riksdagsman för Göteborg, ordförande för Göteborgs fackliga centralorganisation, partiledare för Vänstersocialistiska partiet (1940 – 1962) och redaktör för Arbetarposten (1938 – 1961). Känd för sitt starka rättvisepatos och demokratiska engagemang. Men kanske mest ihågkommen som en stor och mycket omtyckt folktalare.

Vi kommer att samlas 220622 vid hans grav för kransnedläggning och några minnesanförande.
Samling kl. 13:40 vid infarten till Nya Lundby kyrkogård vid Lundbygatan.

Man åker kollektivt med buss 58, hållplats Säterigatan, eller med spårvagn till Eketrägatan men då blir promenaden lite längre.

Arrangeras i samarbete med SP Göteborg.

Alla intresserade är välkomna!

Demonstration: Nej till svenskt Natomedlemskap!

Den 22 maj kl. 15.00 sluter vi upp mot Nato och för fred! Vårt mål är att visa ett brett och folkligt motstånd mot en svensk anslutning till Nato samt visa hur många vi är som verkar för fred. I tider av hot och krig måste vi vara en del av fredsrörelsen i världen. Alla behövs.
Att gå med i en krigsallians är inte att jobba för fred i Europa utan kommer att innebära att trappa upp hotet och eskalera kriget ytterligare. Därför ber vi er att sluta upp med oss den 22 maj.

Arrangör: Vänsterpartiet, Ung vänster, Socialdemokrater för fred, SSU m.fl.

220522 kl.15.00, samling vid Gustav Adolfs torg

Demonstrera på 1 maj med SP

Gå med bakom Socialistisk Politiks banderoll ”Socialistisk Politik – Ekosocialism och solidaritet” i Vänsterpartiets 1 maj-demonstration. Kontakta oss om du vill hjälpa till praktiskt med banderoll, talkörer, flygbladsutdelning m.m.; gbg@socialistiskpolitik.se

Andra Långgatan, kl.13.15

Offentligt möte: Stoppa Putins krig – FREDSKAMP ÖVER GRÄNSERNA!

– Nej till rysk ockupation av Ukraina!
– Nej till utvidgning av NATO
– Inget svenskt NATO-medlemskap
– Arbetare i alla länder, förena er!

Socialisten Anders Karlsson inleder mötet. Frågor och diskussion om Rysslands angreppskrig på Ukraina och vilka svar socialister måste ge för att freden skall få en chans.

Åsa Hjalmers är mötesledare.

Fika serveras och socialisterna håller bokbord.

Arr. Socialistisk Politik i Göteborg (gbg@socialistiskpolitik.se) och veckotidningen Internationalen

Välkomna!

Lördag 2/4 kl.1.00, Allégården, Södra Allégatan 4

Till minne av hundraårsdagen av August Palms bortgång

Till minne av hundraårsdagen av August Palms bortgång

Måndag den 14 mars 2022, kl. 18:00.
Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

Den 14 mars 2022, är det 100 år sedan den socialistiske pionjären, agitatorn och arbetarledaren August Palm gick ur tiden. Han föddes den född 5 februari 1849 i Fårabäck i Skåne, och gick bort den 14 mars 1922 i Stockholm. Den 6 november 1881 så höll han på Hotell Stockholm i Malmö det berömda talet Hvad vilja socialdemokraterna?. Det blev starten för den organiserade socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige.

Vi minns och uppmärksammar August Palm för hans kamp, arbete, agiterande och resande för socialismen och arbetarrörelsen.

Inledning av Sören Björkman, ordförande Arbetarrörelsens Minnesbibliotek.
Representerat från Svenska Transportarbetareförbundet kommer att tala.
Föredrag av socialisten Carl T. Ek Hvad vilja August Palm?.

Eftersits på en närbelägen restaurang för de som önskar.

Ett samarrangemang mellan Arbetarrörelsens Minnesbibliotek, Svenska Transportarbetareförbundet, ABF Göteborg.

Gröna vallen

I Majornas hjärta i Göteborg finns Gröna vallen. En miljö som nu befinner sig under öppet hot att försvinna, och därför har de boende i området bildat en aktionsgrupp för att det skall bevaras. År 2017 presenterades planerna först för att bebygga i Gröna Vallen i den göteborgska stadsdelen Kungsladugård, men sedan låg dessa vilande framtill ifjol när det helt plötsligt var väldigt bråttom. Många av de boende i området ser sig som överkörda av kommunens tjänstemän.

I planerna som den lokale fastighetsexploatören har finns en större femvåningsbyggnad, innehållande femtio lägenheter, en idrottshall och med ett underjordiskt garage. Något som bara det bryter av mot omgivningen genom att det avses att bli betydligt högre påpekar man från aktionsgruppens sida. Fastighetsexploatören menar att med detta så förenar man bostäder med samhällsnytta, men det är en uppfattning som aktionsgruppen inte delar.

– Man har inte kunnat förklara vilken samhällsnytta som en privatägd idrottshall kommer att göra i området, och det särskilt när kommunen planerar att bygga en ny kommunal idrottshall bara ett stenkast från Gröna Vallen, säger Roger Hultgren från aktionsgruppen.

När kommunens skall bjuda in till samråd under andra kvartalet 2022 så har man gjort klart att det är endast de närmaste fastighetsägarna, det allmännyttiga Familjebostäder och ett
par bostadsrättsföreningar, som man avser att bjuda in. Aktionsgruppen påpekar att även om det inte är ett krav i lagen, så är det normala ordningen att även andra, som de boende, det lokala föreningslivet och de småföretagare som har butiker i området, bjuds in.

Det är som om att vi boende vid Gröna Vallen helt skulle sakna rätt att yttra oss, men man har väl insett att motståndet är kompakt, fyller Roger Hultgren i. Aktionsgruppen Gröna Vallens arbete kan man följa genom Facebook-sidan med samma namn.

Carl T. Ek, Socialistisk Politik

Kamratträff 211211

Medlemmar, sympatisörer och andra intresserade är välkomna till en kamratträff med Socialistisk Politik i Göteborg lördagen den 11:e december kl.16:00 på restaurang Tai Shanghai (Haga Östergata 4A). Samtal, diskussioner och trevlig samvaro om högt och lågt, politik och annat. Allt ifrån August Palm, kvinnokamp till dagens klimatutmaningar.

Väl mött!

Offentligt möte: Albin Ström och den frihetliga socialismen

Göteborg: Albin Ström och den frihetliga socialismen

I dagens offentliga Sverige är Albin Ström i stort sett helt okänd. Detta trots att han anförde en partifraktion av socialdemokratin – de så kallade strömmarna – vilka tidvis hade majoritet bland medlemmarna i rikets andra stad. Han motsatte sig under stort buller och bång kohandeln 1933, satt kvar i riksdagen som utesluten vilde till 1936, de sista åren som tillhörande Socialistiska partiet, och gav mer eller mindre på egen hand ut en tidning som levde i nära 30 år och startade ett politiskt parti – Vänstersocialisterna – som ställde upp i samtliga val på 1940- och 1950-talen. Eftersom han skällde på borgare, socialdemokrater och kommunister är han ganska försvunnen från de etablerade partiernas historieskrivning. Det är dags att lyfta fram denne arbetarkämpe i ljuset!
Föreläsare: Johan Lönnroth är före detta vice partiordförande i Vänsterpartiet.

Tid: Lördagen den 23 oktober 2021, kl. 14:00.
Plats: Allégården, Södra Allégatan 4
Arr.: Socialistisk Politik Göteborg i samarbete med ABF Göteborg

Webbinarier – 20 år sen EU-toppmötet

Det har gått 20 år sedan folkrörelser protesterade mot EU-toppmötet i Göteborg och USA-presidenten Bushs besök 14-16 juni 2001.

Då krävde Jordens Vänner och Göteborgsaktionen att:
– Miljö och offentlig sektor inte ska bli handelsvara
– Nej till euron
– Militarisering
– Fort Europa
– Nej till medlemskap i EU

Vilka krav är aktuella idag och vilka lärdomar kan dras inför framtiden?

Med anledning av att det gått 20 år sedan protesterna hölls samarrangerar Jordens Vänner, Nätverket Folk och Fred och Nej till EU ett tredagarswebbinarium med nytt tema varje dag.
PROGRAM
Måndag 14 juni
Vad hände bakom kulisserna? Hans Abrahamsson tar upp forskning om USA:s påverkan, polisens och andras agerande. Abrahamssons studier ledde till en bok utgiven av Korpen förlag som nu kommit i nytryck.
Webbinariet har huvudfokus på boken och maktspelet bakom kulisserna med Abrahamsson som huvudtalare.
Medverkande:
– Hans Abrahamsson (docent i Freds- och utvecklingsforskning)
– Anders Svensson (Socialistisk Politik)
– Göran Folin (Alternativ Stad)
Utrymme finns för publiken att diskutera.
Tisdag 15 juni
Vilka EU-krav var viktiga då? Och vilka är viktiga nu och i framtiden?
Medverkande:
– Ellie Civjat (Jordens Vänner)
– Per Hernmar (Nej till EU)
– TBA
Utrymme finns för publiken att diskutera.
Onsdag 16 juni
Hur kan vi bredda och radikalisera kampen för klimat och fred?
Medverkande:
– Tord Björk (Jordens Vänner)
– TBA

Utrymme finns för publiken att diskutera.
Varmt välkomna

Medlemsmöte 210223

Alla medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna till medlemsmöte via Zoom tisdagen 23:e februari kl.18:30. En länk för mötet skickas ut i god tid. På dagordningen står bland annat vår kommande digitala studiecirkel om boken Klass i Sverige och en rapport och diskussion från Fjärde internationalens nyss hållna internationella kvinnokonferens. Välkomna hälsar styrelsen!